Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0082/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0061

Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 40k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel
Venezuelan tilanne
P8_TA(2019)0061RC-B8-0082/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. tammikuuta 2019 Venezuelan tilanteesta (2019/2543(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(1), 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(2) ja 25. lokakuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(3), antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. tammikuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 10. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 233 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; ottaa huomioon, että EU ja muut alueelliset järjestöt ja demokraattiset valtiot eivät tunnustaneet näitä vaaleja eivätkä tämän laittoman prosessin tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

B.  ottaa huomioon, että Nicolas Maduro anasti 10. tammikuuta 2019 laittomasti ja vastoin perustuslaillista järjestystä presidentin toimivallan itselleen korkeimman oikeuden edessä;

C.  ottaa huomioon, että 23. tammikuuta 2019 Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti kansalliskokouksen laillisesti ja demokraattisesti valitsema puhemies Juan Guaidó vannoi valan, jolla hänestä tuli Venezuelan väliaikainen presidentti;

D.  ottaa huomioon, että viime päivinä Venezuelassa on järjestetty joukkomielenosoituksia; toteaa, että mielenosoitusten ja levottomuuksien yhteydessä on tietojen mukaan kuollut kymmeniä ihmisiä ja satoja ihmisiä on loukkaantunut; toteaa, että väkivaltaisuudet ja sosiaalisten mielenosoitusten tukahduttaminen, laittomat ratsiat, mielivaltaiset pidätykset, mukaan luettuna yli 70 alaikäisen nuoren pidätykset, sekä oppositioaktivistien leimaaminen ja vainoaminen aiheuttavat edelleen kuolonuhreja ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia; ottaa huomioon, että tällä viikolla on järjestetty uusia mielenosoituksia;

E.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti vaatinut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen palauttamista Venezuelaan uskottavan poliittisen prosessin avulla;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti myönsi vuonna 2017 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja poliittisille vangeille;

G.  ottaa huomioon, että Venezuelan väestöä koettelee ennennäkemätön sosiaalinen ja taloudellinen demokratian kriisi, minkä seurauksena yli 3 miljoonaa ihmistä on muuttanut maasta ja inflaatioaste on yli 1 650 000 prosenttia;

H.  toteaa, että kansainväliset ja alueelliset kumppanit, kuten EU, ovat sitoutuneet tukemaan sellaisten olosuhteiden luomista, jotka ovat tarpeen rauhanomaiselle, uskottavalle ja osallistavalle poliittiselle prosessille Venezuelan asiaan liittyvien toimijoiden kesken; toteaa, että EU on toistanut olevansa valmis pitämään viestintäkanavat avoimina;

I.  toteaa, että Nicolás Maduro on julkisesti hylännyt mahdollisuuden järjestää uudet presidentinvaalit ja vastannut siten varapuheenjohtajan / korkean edustajan EU:n nimissä esittämään vaatimukseen järjestää kiireesti vapaat, avoimet ja uskottavat presidentinvaalit;

1.  tunnustaa Juan Guaidón Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliseksi väliaikaiseksi presidentiksi Venezuelan perustuslain 233 pykälän mukaisesti ja tukee täysin tämän esittämää etenemissuunnitelmaa;

2.  pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita ottamaan vahvan, yhtenäisen kannan ja tunnustamaan Juan Guaidón maan ainoaksi lailliseksi väliaikaiseksi presidenttinä, kunnes uudet vapaat, avoimet ja uskottavat presidentinvaalit voidaan järjestää demokratian palauttamiseksi; pitää myönteisenä, että useat demokraattiset valtiot ovat jo tunnustaneet uuden väliaikaisen presidentin;

3.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita, jos tämä päätös hyväksytään, ryhtymään toimiin tässä asiassa ja akkreditoimaan laillisten viranomaisten nimittämät edustajat;

4.  tuomitsee jyrkästi ankarat sortotoimet ja väkivallan, joka on johtanut surmiin ja kuolonuhreihin; ilmaisee solidaarisuutensa Venezuelan kansaa kohtaan ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien perheenjäsenille ja ystäville; kehottaa Venezuelan tosiasiallisia viranomaisia lopettamaan kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja saattamaan syylliset vastuuseen ja varmistamaan, että kaikkia perusvapauksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti;

5.  tuomitsee useiden Venezuelan tilanteesta raportoineiden toimittajien pidätykset ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi;

6.  hylkää kaikki sellaiset ehdotukset tai pyrkimykset kriisin ratkaisemiseksi, joihin saattaa sisältyä väkivallan käyttöä;

7.  toistaa tukevansa täysin kansalliskokousta, joka on Venezuelan ainoa legitiimi demokraattinen elin, ja toteaa, että sille on palautettava valta, jota on kunnioitettava myös sen jäsenten oikeuksien ja turvallisuuden osalta;

8.  tukee aiemmin hyväksymiensä päätöslauselmien mukaisesti voimakkaasti YK:n pääsihteerin vaatimusta suorittaa riippumaton ja perusteellinen tutkinta todetuista surmista;

9.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään yhteistyötä alueen maiden ja kaikkien muiden keskeisten toimijoiden kanssa ja pyrkimään perustamaan 15. lokakuuta 2018 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti kansainvälisen yhteysryhmän, joka voisi toimia välittäjänä yhteisymmärryksen saavuttamiseksi sellaisten vapaiden, avoimien ja uskottavien presidentinvaalien järjestämisestä, jotka perustuvat sovittuun aikatauluun, kaikkien toimijoiden tasavertaiseen osallistumiseen, avoimuuteen sekä kansainvälisten tarkkailijoiden läsnäoloon;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lailliselle väliaikaiselle presidentille ja kansalliskokoukselle, Liman ryhmään kuuluvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö