Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0267(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0030/2019

Ingivna texter :

A8-0030/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0063

Antagna texter
PDF 111kWORD 43k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg
Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) ***
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10858/2018),

–  med beaktande av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10856/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket, led a v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0387/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 februari 2019(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0030/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Elfenbenskusten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0064.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy