Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0267M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0034/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0034/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0064

Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 52k
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) (rezolucija)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10858/2018),

–  uzimajući u obzir Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d'Ivoirea (2018. – 2024.) (10856/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0387/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od 12. veljače 2019. o nacrtu odluke(1),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0034/2019),

A.  budući da je Europska komisija u pregovorima s Vladom Republike Côte d’Ivoirea postigla novi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu (Sporazum EU-a i Côte d’Ivoirea) i Protokol o njegovoj provedbi na razdoblje od šest godina;

B.  budući da je opći cilj Sporazuma EU-a i Côte d’Ivoirea povećati suradnju između Europske unije i Côte d’Ivoirea u području ribarstva, u interesu obiju stranaka, uz promicanje održive ribarstvene politike i održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u isključivom gospodarskom pojasu Côte d’Ivoirea;

C.  budući da je iskorištavanje ribolovnih mogućnosti u okviru prethodnog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Côte d’Ivoirea u prosjeku iznosilo 79 %, što se općenito smatra dobrim rezultatom; budući da tijekom tog razdoblja plovila s parangalom ipak nisu iskoristila dostupne ribolovne mogućnosti;

D.  budući da je sklapanje uzastopnih sporazuma između EU-a i Côte d’Ivoirea doprinijelo gospodarstvu te zemlje zbog korištenja lokalnih pomoraca, luke i objekata za konzerviranje u Abidjanu, iskorištavanja usputnih ulova tunolovaca plivaričara EU-a i jačanja lokalnih kapaciteta praćenja (čak i ako se oni općenito smatraju slabima);

E.  budući da bi se Sporazumom EU-a i Côte d’Ivoirea trebao promicati djelotvorniji održivi razvoj ribarskih zajednica te zemlje, kao i povezanih industrija i aktivnosti; budući da potpora koja se jamči u okviru Protokola mora biti u skladu s nacionalnim razvojnim planovima, točnije Strateškim planom za razvoj stočarstva, ribarstva i akvakulture i Akcijskim planom za plavi rast, koji je osmišljen u suradnji s Ujedinjenim narodima kako bi se povećala proizvodnja i profesionalizacija sektora i zadovoljile potrebe stanovništva u pogledu prehrane i zapošljavanja; budući da prema navedenom Strateškom planu ispunjenje tih ciljeva iziskuje proračun od preko 140 milijuna EUR;

F.  budući da EU s pomoću Europskog razvojnog fonda doprinosi višegodišnjim proračunom od 273 milijuna EUR za Côte d’Ivoire, s naglaskom na područjima kao što su, među ostalim, infrastruktura, zdravstvo i humanitarna pomoć;

1.  smatra da bi se Sporazumom EU-a i Côte d’Ivoirea trebalo nastojati ostvariti dva istovrijedna cilja: (1) pružanje ribolovnih mogućnosti plovilima EU-a u isključivom gospodarskom pojasu Côte d’Ivoirea na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja i uz poštovanje mjera za očuvanje i upravljanje regionalnih organizacija čiji je član Côte d’Ivoire, ponajprije ICCAT-a, ili prekoračenje granica raspoloživog viška; te (2) promicanje suradnje između EU-a i Côte d’Ivoirea u cilju održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni te zemlje te doprinošenje održivom razvoju ribarstvenog sektora Côte d’Ivoirea s pomoću gospodarske, financijske, tehničke i znanstvene suradnje, uz poštovanje suverenih odluka i strategija te zemlje u pogledu takvog razvoja;

2.  skreće pozornost na zaključke ex post i ex ante ocjene Protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Côte d’Ivoirea iz rujna 2017., u kojima se navodi da je Protokol uz Sporazum u razdoblju 2013. – 2018. bio uglavnom učinkovit, djelotvoran, relevantan za različite interese, u skladu sa sektorskom politikom Côte d’Ivoirea i da su ga uključene strane dobro prihvatile, kao i da se preporučuje mogućnost sklapanja novog protokola;

3.  ističe da tijekom provedbe i eventualnih revizija i/ili produženja Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Côte d’Ivoirea i relevantnog Protokola treba voditi računa o Strateškom planu za razvoj stočarstva, ribarstva i akvakulture i Akcijskom planu za plavi rast te da bi novi Sporazum i Protokol trebali biti s njima usklađeni u cilju razvoja ribarstvenog sektora Côte d’Ivoirea, odnosno:

   poboljšanja upravljanja: pripreme i potvrđivanja zakonodavstva i daljnjeg razvoja planova upravljanja;
   jačanja kontrole i nadziranja isključivoga gospodarskog pojasa Côte d’Ivoirea;
   jačanja borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, među ostalim u kopnenim vodama;
   izgradnje i/ili obnove pristaništa i luka, među ostalim, u Abidjanu;
   poboljšanja uvjeta u pušnicama, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti ženama, čime bi se omogućio učinkovitiji sustav konzerviranja;
   potpore poboljšanju radnih uvjeta žena s obzirom na to da se prvenstveno žene bave usputnim ulovom;
   uspostave zaštićenih morskih područja;
   jačanja partnerstava s trećim zemljama na razini sporazuma o ribarstvu jamčenjem transparentnosti u pogledu objavljivanja sadržaja tih sporazuma, ali i osnivanjem regionalnog programa osposobljavanja i korištenja promatrača;
   izgradnje ribarskih tržnica;
   jačanja organizacija koje predstavljaju muškarce i žene u ribarstvu, posebno one koje se bave artizanalnim ribolovom, čime se doprinosi unapređenju tehničkih, upravljačkih i pregovaračkih sposobnosti;
   izgradnje i/ili obnove centara za osnovno i strukovno osposobljavanje, čime bi se poboljšale vještine ribara i pomoraca;
   jačanja znanstvenih istraživačkih kapaciteta i praćenja ribolovnih resursa;
   poboljšanja opće održivosti pomorskih resursa;

4.  smatra da bi pravila u vezi sa zapošljavanjem pomoraca iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja na ribarskim plovilima EU-a, do 20 % posade, mogla biti ambicioznija; ponovno naglašava važnost poštovanja načela Međunarodne organizacije rada, inzistira na potpisivanju njezine Konvencije br. 188, što uključuje obvezu poštovanja općih načela slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja radnika te nediskriminacije pri zapošljavanju i na radnom mjestu; nadalje poziva na to da se u obzir uzmu zahtjevi lokalnih sindikata pomoraca koji zahtijevaju bolju provedbu socijalnog, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja za pomorce iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja;

5.  smatra da bi bilo korisno prikupiti informacije o koristima provedbe Protokola za lokalna gospodarstva (u pogledu zapošljavanja, infrastrukture, socijalnih poboljšanja);

6.  smatra da bi bilo poželjno povećati količinu i poboljšati pouzdanost podataka o svim ulovima (ciljanim i usputnim) te o statusu očuvanja ribolovnih resursa, ali i primjenu sredstava za sektorsku potporu kako bi se mogao točnije procijeniti utjecaj Sporazuma na morski ekosustav i na ribarske zajednice; poziva Komisiju da promiče redovito i transparentno funkcioniranje tijela odgovornih za praćenje provedbe Sporazuma, uključujući uspostavu zajedničkog znanstvenog odbora, uz sudjelovanje udruga artizanalnih ribara i udruga žena koje suše ribu, sindikata, predstavnika obalnih zajednica i organizacija civilnog društva Côte d’Ivoirea;

7.  poziva Komisiju i države članice da u okviru svojih politika suradnje i službene razvojne pomoći s naglaskom na Côte d’Ivoireu imaju u vidu da bi se Europski razvojni fond i sektorska potpora utvrđene u aktualnom Sporazumu EU-a i Côte d’Ivoirea trebali nadopunjavati kako bi se brže i učinkovitije doprinijelo osnaživanju lokalnih ribarskih zajednica i potpunom ostvarivanju suvereniteta te zemlje nad svojim resursima;

8.  poziva Komisiju da potakne Republiku Côte d’Ivoire da financijski doprinos osiguran Protokolom koristi za jačanje svoje nacionalne ribarstvene industrije na održiv način, poticanje potražnje za lokalnim ulaganjima i industrijskim projektima te otvaranje novih radnih mjesta na lokalnoj razini;

9.  poziva Komisiju da proslijedi Parlamentu i objavi zapisnike i zaključke sa sjednica zajedničkog odbora predviđenog člankom 9. Sporazuma, kao i višegodišnji sektorski program predviđen u članku 4. Protokola i rezultate godišnjih ocjena; poziva Komisiju da omogući predstavnicima Parlamenta da prisustvuju sjednicama zajedničkog odbora kao promatrači i da promiče sudjelovanje ribarskih zajednica Côte d’Ivoirea;

10.  traži od Komisije i Vijeća da, u skladu sa svojim nadležnostima i u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju EU-a, ažurno i iscrpno obavještavaju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo eventualno produženje;

11.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i vladi i parlamentu Republike Côte d’Ivoirea.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0063.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti