Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0349(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0027/2019

Внесени текстове :

A8-0027/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0065

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко ***
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14367/2018),

—  като взе предвид проекта на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща споразумението (12983/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0033/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A8-0027/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност