Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0349(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2019

Predkladané texty :

A8-0027/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0065

Prijaté texty
PDF 120kWORD 41k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom ***
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14367/2018),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k tejto dohode (12983/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0033/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0027/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia