Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0349(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2019

Ingivna texter :

A8-0027/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0065

Antagna texter
PDF 112kWORD 41k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko ***
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14367/2018),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet (12983/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0033/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0027/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy