Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0239(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2019

Внесени текстове :

A8-0016/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0066

Приети текстове
PDF 111kWORD 48k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан ***
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10784/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10788/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0431/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0016/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на другите страни по споразумението.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност