Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0239(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2019

Ingivna texter :

A8-0016/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0066

Antagna texter
PDF 108kWORD 41k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet ***
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (10784/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (10788/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0431/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0016/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och de övriga avtalsslutande parternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy