Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0319(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2019

Внесени текстове :

A8-0066/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0067

Приети текстове
PDF 117kWORD 48k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15383/2017),

—  като взе предвид проекта на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическa координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15410/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 211, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0489/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0066/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мексиканските съединени щати.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност