Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0319(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0066/2019

Texte depuse :

A8-0066/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.6

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0067

Texte adoptate
PDF 112kWORD 48k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg
Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) ***
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15383/2017),

–  având în vedere proiectul de al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (15410/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 91, al articolului 100 alineatul (2), al articolelor 207 și 211 și al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0489/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0066/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite Mexicane.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate