Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0309(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0180/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0180/2018

Rasprave :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Objašnjenja glasovanja
PV 12/02/2019 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Usvojeni tekstovi
PDF 133kWORD 51k
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017/0772/2),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 196. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0409/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Zastupničkog doma, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 16. svibnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 19. prosinca 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te mišljenja i stajališta u obliku amandmana Odbora za razvoj, Odbor za proračune, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0180/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  odobrava zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  poziva Komisiju da se suzdrži od preraspodjele sredstava za financiranje novih političkih prioriteta koji su dodani tijekom aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira jer će se to sigurno negativno odraziti na provedbu drugih ključnih aktivnosti Unije;

5.  poziva Komisiju da nastavno na aktualnu reviziju Mehanizma Unije za civilnu zaštitu zajamči dostatna sredstva za njegovo financiranje u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, koji se počinje provoditi 2021. godine;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(2) SL C 361, 5.10.2018., str. 37.
(3) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici od 31. svibnja 2018. (Usvojeni tekstovi P8_TA(2018)0236).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. veljače 2019. radi donošenja Odluke (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
P8_TC1-COD(2017)0309

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2019/420.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Dodatna financijska omotnica za provedbu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za 2019. i 2020. utvrđena je na 205,6 milijuna EUR. Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, dio ukupnog povećanja proračuna rescEU-a trebalo bi ostvariti preraspodjelom u okviru naslova 3. (sigurnost i građanstvo) i naslova 4. (globalna Europa) višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. Tri institucije podsjećaju da je dio preraspodjela već uključen u proračun za 2019. i da je 15,34 milijuna EUR već bilo uključeno u financijsko programiranje za 2020.

U okviru proračunskog postupka za 2020. Komisiju se poziva da predloži dodatnih 18,24 milijuna EUR preraspodjele kako bi se doseglo 50 % za 2019. i 2020. pod istim naslovima.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti