Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0309(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0180/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0180/2018

Viták :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
A szavazatok indokolása
PV 12/02/2019 - 9.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Elfogadott szövegek
PDF 135kWORD 52k
2019. február 12., Kedd - Strasbourg
Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0772/2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 196. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0409/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 18-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. december 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire és módosítások formájában elfogadott álláspontjára (A8-0180/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy tartózkodjon a folyamatban lévő többéves pénzügyi keret során bevezetett új politikai prioritások finanszírozását szolgáló átcsoportosításoktól, mivel ezek elkerülhetetlenül negatív hatással lesznek más kulcsfontosságú uniós tevékenységek végrehajtására;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus megfelelő finanszírozását a jelenlegi átdolgozásra építve a 2021-ben kezdődő következő többéves pénzügyi keretből fedezze;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 361., 2018.10.5., 37. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2018. május 31-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0236).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 12-én került elfogadásra az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0309

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/420 határozattal.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az uniós polgári védelmi mechanizmus 2019-es és 2020-as végrehajtására biztosított kiegészítő pénzügyi keretösszeg 205,6 millió euróban került megállapításra. A költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül a rescEU költségvetése teljes növelésének egy részét a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 3. fejezetében (Biztonság és uniós polgárság) és 4. fejezetében (Globális Európa) végrehajtott átcsoportosítások révén kell rendelkezésre bocsátani. A három intézmény emlékeztet arra, hogy az átcsoportosítások egy része már szerepel a 2019. évi költségvetésben, és 15,34 millió eurót már a 2020-as pénzügyi programozás is tartalmazott.

A 2020. évre vonatkozó költségvetési eljárás keretében a Bizottság felkérést kap arra, hogy javasoljon további 18,24 millió eurós átcsoportosítást annak érdekében, hogy 2019-re és 2020-ra ugyanezen fejezeteken belül elérje az 50%-ot.

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat