Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0309(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0180/2018

Predložena besedila :

A8-0180/2018

Razprave :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
PV 12/02/2019 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Sprejeta besedila
PDF 129kWORD 53k
Torek, 12. februar 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0772/2),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0409/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja češke poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. oktobra 2018(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 16. maja 2018(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 19. decembra 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj in stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za razvoj, Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0180/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3);

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  poziva Komisijo, naj za financiranje novih prednostnih nalog politike, dodanih med izvajanjem večletnega finančnega okvira, ne uporablja prerazporeditev, saj bo to zagotovo negativno vplivalo na izvajanje drugih ključnih dejavnosti Unije;

5.  poziva Komisijo, naj glede na sedanjo prenovo mehanizma Unije na področju civilne zaščite zagotovi zadostno financiranje zanj v prihodnjem večletnem finančnem okviru s pričetkom leta 2021;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 361, 5.10.2018, str. 37
(3) To stališče nadomesti spremembe, sprejete 31. maja 2018 (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0236).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. februarja 2019 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
P8_TC1-COD(2017)0309

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Sklepu (EU) 2019/420.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

Za dodatna finančna sredstva za izvajanje mehanizma na področju civilne zaščite v letih 2019 in 2020 je določen znesek 205,6 milijona EUR. Brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa bi bilo treba del celotnega povečanja proračuna za reševanje v nujnih primerih (rescEU) dati na voljo s prerazporeditvami v razdelku 3 (varnost in državljanstvo) in razdelku 4 (Evropa v svetu) večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Vse tri institucije želijo tudi spomniti, da je del teh prerazporeditev že vključen v proračun za leto 2019 in da je bilo v finančno načrtovanje za leto 2020 že vključenih 15,34 milijona EUR.

V okviru proračunskega postopka za leto 2020 je Komisija pozvana, naj predlaga prerazporeditev 18,24 milijona EUR, da bi za leti 2019 in 2020 v teh razdelkih dosegli celih 50 %.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov