Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0318/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0318/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2019 - 9.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0072

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 44k
2019. február 12., Kedd - Strasbourg
A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0289),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0183/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. január 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0318/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 440., 2018.12.6., 104. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 12-én került elfogadásra a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0142

(EGT-vonatkozású szöveg)(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/519 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat