Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0095(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0054/2019

Внесени текстове :

A8-0054/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0090

Приети текстове
PDF 115kWORD 48k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур ***
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07979/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07980/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0447/2018),

—  като взе становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0054/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1) Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0091.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност