Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0095(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0054/2019

Ingivna texter :

A8-0054/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0090

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore ***
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07979/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07980/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket led a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0447/2018),

–  med beaktande av yttrandet av den 16 maj 2017 från Europeiska unionens domstol(1),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019(2) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0054/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Singapore.

(1) Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0091.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy