Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0403(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2019

Ingivna texter :

A8-0020/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0092

Antagna texter
PDF 111kWORD 42k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore ***
P8_TA(2019)0092A8-0020/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet antar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15375/2018),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (08224/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0026/2019),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0020/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Singapore.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0093.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy