Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0403M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0023/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0023/2019

Viták :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0093

Elfogadott szövegek
PDF 160kWORD 50k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás)
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Az Európai Parlament 2019. február 13-i nem jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15375/2018),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás tervezetére (08224/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikke értelmében és a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával összefüggésben benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0026/2019),

–  tekintettel az EU és Szingapúr közötti, 2018. október 19-én Brüsszelben aláírt partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az EU és Szingapúr közötti, 2018. október 19-én Brüsszelben aláírt szabadkereskedelmi megállapodásra és beruházásvédelmi megállapodásra,

–  tekintettel az ASEAN és az EGK közötti, 1980 márciusában aláírt együttműködési megállapodásra, amely az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jogi keretét képezi(1),

–  tekintettel a 12. Ázsia–Európa csúcstalálkozóra, amelyet Brüsszelben tartottak 2018. október 18-án és 19-én,

–  tekintettel az EU és Szingapúr közötti 10. parlamentközi ülésre, amelyet 2017. május 23-án tartottak Szingapúrban,

–  tekintettel az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája számára a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) által 2016 júniusában ismertetett globális stratégiára,

–  tekintettel a Tanács által 2012. június 15-én jóváhagyott, az EU Kelet-Ázsiával kapcsolatos kül- és biztonságpolitikájára vonatkozó iránymutatásokra,

–  tekintettel „Az EU fokozottabb biztonsági együttműködése Ázsiában és Ázsiával” című, 2018. május 28-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a fenntartható összeköttetés fogalmán alapuló, az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó uniós stratégiára,

–  tekintettel az ASEAN-ról szóló közelmúltbeli állásfoglalásaira, különösen az EU ASEAN-nal fennálló politikai kapcsolatairól szóló 2017. október 3-i(2), valamint az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok jövőjéről szóló 2014. január 15-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, 2019. február 13-i jogalkotási állásfoglalására(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0023/2019),

A.  mivel az EU–Szingapúr kapcsolatok több évtizedre tekintenek vissza és a barátság hosszú történetére, valamint szoros történelmi, politikai és gazdasági kötelékekre épülnek; mivel a kétoldalú partnerség közös értékeken és egy békés és virágzó világ iránti elkötelezettségen alapul;

B.  mivel az EU és Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban részt vevő mindkét fél megerősíti, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának és más vonatkozó nemzetközi emberi jogi eszközöknek megfelelően tiszteletben tartja a demokratikus elveket, a jogállamiságot, az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat;

C.  mivel Szingapúr alapító tagja a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN), amely 2017-ben ünnepelte alapításának 40. évfordulóját;

D.  mivel Szingapúr 2018. évi – „Resilient and Innovative” jelszóval szervezett – ASEAN-elnöksége alatt két ASEAN-csúcstalálkozót fogadott, és előmozdította az ASEAN egységét, biztonságát és gazdasági együttműködését, például olyan kezdeményezéseket útjára indítva, mint az ASEAN ifjúsági ösztöndíjprogram;

E.  mivel Szingapúr szoros szövetségese az Egyesült Államoknak, amellyel 2003-ban szabadkereskedelmi megállapodást kötött, és a megállapodást nélkülözhetetlennek tartja az ázsiai-csendes-óceáni térség biztonsága, stabilitása és egyensúlya szempontjából;

F.  mivel Szingapúr az ENSZ fejlesztési programjának 2017. évi humán fejlettségi mutatója alapján a 9. helyen állt;

G.  mivel Szingapúr a Transparency International 2017. évi korrupcióérzékelési indexe szerint a 6. helyen áll, így az ország a világ egyik legkevésbé korrupt országa;

H.  mivel az első EU-ASEAN fiatal vezetői fórumra 2018 februárjában került sor;

I.  mivel Szingapúr a szomszédos országokban bekövetkezett erdőtüzek következtében rekordmértékű levegőszennyezési szinteket ért el, főként azért, mert a pálmaolaj-termeléshez és faültetvények létesítéséhez szándékos égetéssel biztosítják a földterületet;

J.  mivel a szingapúri alkotmány garantálja a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához való jogot, ugyanakkor a biztonság, a közrend, a közerkölcs, a parlamenti kiváltság, valamint a faji és vallási harmónia okán súlyosan korlátozza azt; mivel Szingapúr a 2018-as sajtószabadság-indexen 180 ország közül a 151. helyet foglalta el; mivel a rendsértésre, lázadásra és rágalmazásra vonatkozó szingapúri jogszabályokat az aktivisták, bloggerek és a média körében megnyilvánuló kritikus hangok korlátozására használják;

K.  mivel Szingapúr továbbra is alkalmazza a halálbüntetést; mivel egy rövid ideig nem történtek kivégzések, de 2014 óta emelkedik a kivégzések száma;

L.  mivel a szingapúri LMBTI-közösség jogait súlyosan korlátozzák; mivel jogellenes a két férfi közötti, beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat, amely legfeljebb két év szabadságvesztéssel büntetendő; mivel Szingapúrban jogilag nem ismerik el az azonos neműek kapcsolatát;

M.  mivel Szingapúrnak még ratifikálnia kell az ILO két alapvető egyezményét, nevezetesen az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló egyezményt, valamint a hátrányos megkülönböztetésről szóló egyezményt;

EU–Szingapúr partnerségi és együttműködési megállapodás

1.  üdvözli a szabadkereskedelmi és partnerségi megállapodás megkötését, amelynek stratégiai jelentősége van, jogi keretet biztosít a hosszú távú kétoldalú kapcsolatoknak és az együttműködés erősítése és bővítése iránti elkötelezettségnek a regionális és nemzetközi fórumokon, valamint olyan területeken, mint a környezetvédelem, a nemzetközi stabilitás, az igazságügy, a biztonság és a fejlesztés;

2.  kiemeli a szabadkereskedelmi és partnerségi megállapodás által biztosított lehetőségeket az együttműködés olyan újabb területein, mint az emberi jogok, az igazságügy, a szabadság és a biztonság, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása, továbbá a tudományos és technológiai együttműködés olyan területein, mint az energia, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a természetes erőforrások védelme és a – különösen a tengeri és légi – közlekedés;

3.  üdvözli az együttműködést az emberek közötti kapcsolatok, az információs társadalom, az audiovizuális mező, az oktatási és kulturális cserék, a foglalkoztatás és a szociális kérdések, az egészségügy és a statisztika terén, mely utóbbi hozzájárul majd a megállapodás eredményességének értékeléséhez;

4.  véleménye szerint a partnerségi és együttműködési megállapodás mint keretmegállapodás politikai értelemben szorosan összefügg a szabadkereskedelmi, valamint a beruházásvédelmi megállapodással, illetve kiegészíti azokat; emlékeztet arra, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 44. cikke lehetővé teszi a megállapodások végre nem hajtását a lényeges elemek – többek között a demokratikus elvek, a jogállamiság és az emberi jogok – rendszeres és súlyos megsértése esetén;

5.  üdvözli, hogy Szingapúr 2017. június 21-én aláírta az adóügyi információk automatikus megosztására vonatkozó globális szabvány végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok többoldalú megállapodását, 2017. június 30-án pedig értesítette az OECD-t arról a szándékáról, hogy e megállapodás értelmében aktiválja az automatikus információmegosztást azokkal az uniós tagállamokkal, amelyekkel nincs kétoldalú megállapodása ugyanezen célból; arra ösztönzi a Feleket, hogy teljes mértékben alkalmazzák a partnerségi és együttműködési megállapodásban foglalt adóügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket;

Emberi jogok és alapvető szabadságok

6.  megerősíti a szükséges elköteleződést és feladatvállalást az emberi jogok, köztük a szociális jogok, a demokrácia, az alapvető szabadságok, a jó kormányzás és a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint az e területeken való közös munkálkodás terén; emlékeztet arra, hogy az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak középpontjában az emberi jogok állnak; felszólítja a szingapúri hatóságokat, hogy az ENSZ Alapokmányával és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összhangban minden körülmények között biztosítsák a nemzetközi jog, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását, és úgy véli, hogy az EU-nak továbbra is támogatnia kell Szingapúrt a társadalmi befogadás, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint a béke, a biztonság és az igazságszolgáltatás reformjának előmozdítása területén; üdvözli az azonos neműek beleegyezésen alapuló kapcsolatának büntetéséről szóló nem végrehajtható jogszabály felülvizsgálatáról folytatott nyílt vitát, és felszólítja a szingapúri kormányt, hogy teljes körűen védelmezze az LMBTI-közösség jogait; ragaszkodik ahhoz, hogy a szingapúri kormány törölje el azokat a törvényeket, amelyek az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokat büntetik; hangsúlyozza, hogy a nők jogai terén további együttműködésre van szükség, és sürgeti Szingapúr kormányát, hogy segítse elő a nőkkel szembeni és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés valamennyi formáját tiltó jogszabályok elfogadását;

7.  felszólítja az Uniót, hogy kezdjen párbeszédet a szingapúri kormánnyal, hogy a teljes eltörlés felé vezető út első lépéseként vezessen be azonnali moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására;

8.  felszólítja Szingapúr kormányát, hogy védje meg a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát, mivel ezek a jól működő demokrácia alapvető elemei;

9.  felhívja az EU-t, hogy kezdjen párbeszédet a szingapúri hatóságokkal annak érdekében, hogy megkönnyítse az ország számára az emberi jogi eszközök és alapvető ILO-egyezmények ratifikálását; megállapítja, hogy Szingapúr még nem ratifikálta az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről, illetve a hátrányos megkülönböztetésről szóló egyezményeket, illetve kifogásolta a kényszermunkáról szóló egyezményt; elvárja Szingapúrtól, hogy folytassa az ILO-val való együttműködést annak érdekében, hogy további lépések történjenek az egyezmények tartalmával való teljes összhang, és végső soron az egyezmények ratifikálása érdekében;

EU–Szingapúr kapcsolatok

10.  hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése erőteljes lendületet ad az EU, Szingapúr és általában a délkelet-ázsiai régió egymás iránti nagyobb fokú szerepvállalásának;

11.  hangsúlyozza a Szingapúr és az EU közötti erős kereskedelmi és beruházási kapcsolatok politikai értékét;

12.  kiemeli az EU-nak az intézményfejlesztés, az egységes piac, a szabályozási konvergencia, a válságkezelés, a humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófaelhárítás, valamint az emberi jogok és a demokrácia területén szerzett különleges tapasztalatait; hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia kell a politikai párbeszédet és az együttműködést olyan kérdésekben, mint az alapvető jogok és a közös érdekű ügyek, ideértve a jogállamiságot és a biztonságot, valamint a véleménynyilvánítás szabadságának védelmét is;

13.  üdvözli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás támogatja az emberek közötti kapcsolatokat, például az Erasmus Mundus program keretében megvalósuló felsőoktatási mobilitást, és elősegíti a kulturális cserék továbbfejlesztését a kölcsönös megértés és az adott kultúrákra vonatkozó ismeretek szélesítése érdekében;

14.  hangsúlyozza a szingapúri székhelyű Ázsia–Európa Alapítvány (ASEF) mint az Ázsia és Európa közötti kulturális kapcsolatok fő eszközének szerepét; üdvözli, hogy az alapítvány szerepet játszik abban, hogy a civil társadalomban felmerülő aggályokat az ASEM keretében folytatott tanácskozások alapvető elemeként kezeljék;

15.  kiemeli, hogy a 2009-ben a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel és a Nanyang Műszaki Egyetemmel partnerségben létrehozott Európai Uniós Központ előmozdítja az EU és politikái ismeretét és megértését, és része az uniós kiválósági központok globális hálózatának;

16.  arra ösztönzi a szingapúri kutatókat, hogy az uniós kutatási kezdeményezések, például a Horizont 2020 program keretében uniós szervezetekkel közös kutatási és innovációs projekteket hajtsanak végre, és kezeljék az éghajlatváltozással, a környezettel, a biotechnológiával, az egészséggel, az öregedéssel, az energiával, a természeti erőforrásokkal és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos közös globális kihívásokat;

Regionális és nemzetközi együttműködés

17.  véleménye szerint Szingapúr kulcsfontosságú partner a Délkelet-Ázsiában dúló humanitárius válságok megoldása során, valamint az egész régió politikai stabilitásában fontos szerepet játszik;

18.  aggasztja, hogy az éghajlatváltozás jelentős hatással lesz Szingapúrra és az ASEAN-régióra; üdvözli, hogy Szingapúr pozitívan járul hozzá a millenniumi fejlesztési célok és a fenntartható fejlesztési célok megvalósításához; üdvözli, hogy Szingapúr 2016. szeptember 21-én ratifikálta a Párizsi Megállapodást, és elvárja, hogy 2030-ig teljesítse a tervezett kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket; célja, hogy együttműködjön Szingapúrral és az ASEAN-nel az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásának felgyorsítása érdekében; hangsúlyozza, hogy Szingapúr és a többi ASEAN-ország számára támogatást kell nyújtani a biológiai sokféleség, és különösen a korallzátonyok védelmének és fenntartható használatának továbbfejlesztéséhez és az erdei ökoszisztémák szisztematikus rehabilitációjához; üdvözli Szingapúrnak az erdőirtás csökkentésének regionális kérdésében betöltött szerepét; az EU és Szingapúr között további együttműködést sürget az erdőtüzek hatékony megfékezése, valamint a közlekedés és az építmények területén a fokozottan környezetbarát technológiák alkalmazása érdekében;

19.  úgy véli, hogy adott a lehetőség, a felek érdekeltsége, illetve szükséges is, hogy az EU és az ASEAN együttműködjenek egy közös, körforgásos gazdasági stratégia kidolgozása érdekében;

20.  üdvözli az EU–ASEAN fiatal vezetői fórumának létrehozását, amely lehetővé teszi, hogy az EU és az ASEAN-országok fiatal vezetői az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok támogatása érdekében eszmecserét folytassanak és kapcsolatokat építsenek ki;

21.  hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás lehetőséget biztosít az EU-nak arra, hogy megerősítse a közös célkitűzések végrehajtásához való hozzájárulását az Indiai- és a Csendes-óceán térségében; megerősített közös erőfeszítéseket kér egy szabad és nyitott indiai- és csendes-óceáni régió számára;

22.  együttműködésre szólít fel Szingapúrral az ASEAN és az EU összeköttetési politikáinak végrehajtásával kapcsolatos közös érdekek érvényesítése terén; hangsúlyozza, hogy az „Egy övezet, egy út” kezdeményezéssel kapcsolatban együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a munka a közelmúltban az EU–Kína csúcstalálkozón elfogadott összeköttetési célok és kritériumok végrehajtására irányuljon; megismétli, hogy elő kell mozdítani a multilaterális irányítást;

23.  hangsúlyozza, hogy Szingapúr kiáll a regionális multilateralizmus mellett Délkelet-Ázsiában; tudomásul veszi Szingapúr szerepét az EU és az ASEAN közötti régióközi diplomáciai, gazdasági és intézményi párbeszédekben, és hangsúlyozza, hogy Szingapúr támogatja a délkelet-ázsiai regionális integrációt;

24.  megjegyzi, hogy Szingapúr elhelyezkedése stratégiai jelentőségű; megállapítja, hogy Szingapúr hozzájárul a regionális és globális biztonsághoz; üdvözli az éves ázsiai biztonsági csúcstalálkozót, más néven Shangri-La dialógust, amelynek 2002 óta a szingapúri Shangri-La Hotel a színhelye;

25.   mély aggodalmának ad hangot a dél-kínai-tengeri feszültségek fokozódása miatt; felhívja az ASEAN-t, hogy gyorsítsa fel az e téren felmerülő viták és ellentétek békés rendezésére vonatkozó magatartási kódexről szóló konzultációkat, és kéri, hogy az EU támogassa ezt a folyamatot; kitart amellett, hogy a kérdést a nemzetközi jognak megfelelően, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) alapján kell rendezni; örömmel veszi tudomásul, hogy Szingapúr – követelésekkel nem rendelkező országként – felszólította a feleket a nézeteltérések békés, a nemzetközi joggal – többek között az UNCLOS – összhangban álló kezelésére;

26.  felhív – csatlakozva Szingapúrhoz – a hajózás és az átrepülés szabadságának biztosítására a térségben, és hangsúlyozza, hogy az EU-nak erős érdeke fűződik a stabilitás előmozdításához Délkelet-Ázsiában; kiemeli az ASEAN regionális fóruma és a kelet-ázsiai csúcstalálkozó kulcsfontosságú szerepét a régió és Kína, illetve az Egyesült Államok – mint régión kívüli partnerek – közötti biztonsági párbeszéd előmozdításában;

27.  üdvözli a Szingapúr kezdeményezésére elindított ASEAN Cyber Capacity programot, amelynek célja, hogy segítse az ASEAN-országokat a kiberfenyegetések azonosításában és kezelésében; tudomásul veszi, hogy az ASEAN nem rendelkezik a kibervédelemre vonatkozó kölcsönös normákkal, ami akadályozhatja a régióban a kiberbiztonsági együttműködést; felhívja az EU-t, hogy ossza meg tapasztalatait a kiber- és hibrid fenyegetések kezelésével kapcsolatban, és támogassa az ASEAN képességeinek kiépítését ezen a területen;

28.  kifejezi elismerését Szingapúrnak amiatt, hogy csapatokat és hadianyagot küldött Irakba a 2003 és 2008 között ott működő multinacionális koalíció támogatására, valamint hogy ezt követően hozzájárult az ISIS elleni műveletekhez is Irakban és Szíriában;

29.  kifejezi elismerését amiatt, hogy Szingapúr a béke és a bizalomépítés előmozdítása érdekében – Ázsiában és azon túl – kész otthont adni csúcstalálkozóknak és azokon szerepet vállalni;

A partnerségi és együttműködési megállapodás intézményi keret

30.  üdvözli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás keretében létrehoztak egy, mindkét fél megfelelő magas szintű képviselőiből álló vegyes bizottságot, amely biztosítja a megállapodás megfelelő működését és végrehajtását, meghatározza a prioritásokat, és ajánlásokat tesz a megállapodás célkitűzéseinek előmozdítására;

31.  rendszeres kapcsolattartást szorgalmaz az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Parlament között annak érdekében, hogy a Parlament nyomon tudja követni a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtását és célkitűzéseinek megvalósítását;

o
o   o

32.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Szingapúr kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 144., 1980.6.10., 2. o.
(2) HL C 346., 2018.9.27., 44. o.
(3) HL C 482., 2016.12.23., 75. o.
(4) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0092.

Utolsó frissítés: 2020. március 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat