Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0403M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2019

Texte depuse :

A8-0023/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0093

Texte adoptate
PDF 153kWORD 55k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15375/2018),

–  având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte (08224/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0026/2019),

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare UE-Singapore (APC) semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018,

–  având în vedere Acordul de liber schimb UE-Singapore (ALS) și Acordul privind protecția investițiilor (IPA), semnate la Bruxelles la 19 octombrie 2018,

–  având în vedere Acordul de cooperare ASEAN-CEE, semnat în martie 1980, care constituie cadrul juridic al relațiilor UE-ASEAN(1),

–  având în vedere cel de al doisprezecelea summit UE-Asia (ASEM), care a avut loc la Bruxelles, în perioada 18-19 octombrie 2018,

–  având în vedere cea de-a 10-a reuniune interparlamentară UE-Singapore, care a avut loc în Singapore la 23 mai 2017,

–  având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, publicată de Vicepreședinta Comisiei / Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), în iunie 2016,

–  având în vedere Orientările privind politica externă și de securitate a UE în Asia de Est, aprobate de Consiliu la 15 iunie 2012,

–  având în vedere Concluziile Consiliului de la 28 mai 2018 privind o cooperare sporită a UE în domeniul securității în și cu Asia,

–  având în vedere Strategia UE privind conectarea Europei cu Asia, care se bazează pe conceptul conectivității sustenabile,

–  având în vedere rezoluțiile sale recente referitoare la ASEAN, în special cea din 3 octombrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu ASEAN(2) și cea din 15 ianuarie 2014 referitoare la viitorul relațiilor UE-ASEAN(3),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 13 februarie 2019(4) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0023/2019),

A.  întrucât relațiile dintre UE și Singapore datează de mai multe decenii și se bazează pe o istorie îndelungată de prietenie și pe legături istorice, politice și economice strânse; întrucât parteneriatul bilateral se bazează pe valori comune și pe angajamentul față de o lume pașnică și prosperă;

B.  întrucât ambele părți la Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (APC) reafirmă respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale aplicabile în domeniul drepturilor omului;

C.  întrucât Singapore este membru fondator al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care și-a sărbătorit cea de a 40-a aniversare în 2017;

D.  întrucât, în timpul președinției sale din 2018 a ASEAN, care a avut mottoul „Rezilient și inovator”, Singapore a găzduit două summituri ASEAN și a promovat unitatea, securitatea și cooperarea economică ale ASEAN, lansând inițiative cum ar fi programul ASEAN de burse pentru tineri;

E.  întrucât Singapore este un aliat apropiat al Statelor Unite, cu care a încheiat un ALS în 2003, și pe care le consideră un actor indispensabil pentru securitatea regională, stabilitate și echilibru în regiunea Asia-Pacific;

F.  întrucât Singapore s-a clasat pe locul 9 în 2017 în ceea ce privește indicele dezvoltării umane al Programului ONU pentru dezvoltare;

G.  întrucât Singapore s-a situat pe locul al 6-lea în ceea ce privește Indicele de percepție a corupției stabilit de Transparency International din 2017, fiind astfel una dintre cele mai puțin corupte țări din lume;

H.  întrucât primul Forum al tinerilor lideri UE-ASEAN a avut loc în februarie 2018;

I.  întrucât în Singapore s-au înregistrat niveluri-record de poluare a aerului ca urmare a incendiilor de pădure din țările învecinate, cauzate, în mare parte, de incendierea intenționată în scopul curățării terenurilor pentru a permite cultivarea uleiului de palmier și plantațiile forestiere;

J.  întrucât Constituția Republicii Singapore garantează dreptul la libertatea de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere, care sunt însă strict restricționate din motive care țin de securitate, ordinea publică, moralitate, privilegiul parlamentar și armonia rasială și religioasă; întrucât Singapore ocupă locul 151 din 180 în clasamentul mondial al libertății presei pe 2018; întrucât legile din Singapore privind sfidarea, rebeliunea și defăimarea sunt utilizate pentru a îngrădi vocile critice ale activiștilor, bloggerilor și jurnaliștilor;

K.  întrucât în Singapore se aplică în continuare pedeapsa cu moartea; întrucât, după o scurtă perioadă fără execuții, numărul lor a început să crească începând din 2014;

L.  întrucât drepturile comunității LGBTI din Singapore sunt sever restricționate; întrucât o relație sexuală consensuală între doi bărbați este ilegală și atrage o pedeapsă de până la doi ani de închisoare; întrucât relațiile între persoane de același sex nu sunt recunoscute de legislația din Singapore;

M.  întrucât Singapore nu a ratificat încă două convenții fundamentale ale OIM, și anume Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și Convenția privind discriminarea;

Acordul de parteneriat și cooperare UE-Singapore

1.  salută încheierea APC, care are o importanță strategică și care va oferi un cadru juridic pentru relațiile bilaterale de lungă durată și pentru angajamentul de a consolida și de a extinde cooperarea în cadrul forumurilor regionale și internaționale, precum și în domenii precum protecția mediului, stabilitatea internațională, justiția, securitatea și dezvoltarea;

2.  subliniază oportunitățile oferite de APC pentru noi domenii de cooperare, cum ar fi drepturile omului, justiția, libertatea și securitatea și neproliferarea armelor nucleare, și pentru cooperarea științifică și tehnologică în domenii precum energia, mediul, combaterea schimbărilor climatice, protejarea resurselor naturale și transportul, în special transportul maritim și aerian;

3.  salută cooperarea privind legăturile interpersonale, societatea informațională, domeniile audiovizual și al mass-mediei, educația și schimburile culturale, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, sănătatea și statisticile, care vor contribui la evaluarea progresului acordului;

4.  consideră că APC, acordul-cadru, este strâns legat politic de ALS și de IPA și le completează; reamintește că articolul 44 din APC permite neexecutarea acordurilor în cazurile de încălcare sistematică și gravă a elementelor esențiale, inclusiv a principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului;

5.  salută semnarea de către Singapore, la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral al autorităților competente (MCAA) pentru punerea în aplicare a standardului global pentru schimbul automat de informații în scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de a activa schimburi automate în temeiul acordului respectiv cu toate statele membre ale UE pentru care nu există un acord bilateral în același scop; încurajează părțile să facă uz pe deplin de dispozițiile din APC privind cooperarea fiscală;

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului

6.  reafirmă implicarea și angajamentul necesare în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor sociale, democrația, libertățile fundamentale, buna guvernanță și statul de drept și conlucrarea în acest sens; reamintește că drepturile omului se află în centrul relațiilor UE cu țările terțe; invită autoritățile din Singapore să asigure în toate situațiile respectarea dreptului internațional, a democrației, a drepturilor omului și libertăților fundamentale, în conformitate cu Carta ONU și cu Declarația universală a drepturilor omului, și consideră că UE ar trebui să continue să ofere sprijin Republicii Singapore pentru incluziunea socială, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, precum și pentru promovarea păcii, securitate și reforma judiciară; salută dezbaterea publică deschisă privind legea, nepusă în aplicare, referitoare la sancționarea relațiilor consensuale între persoane de același sex, și invită guvernul Republicii Singapore să protejeze pe deplin drepturile comunității LGBTI; insistă ca guvernul din Singapore să abroge legile care sancționează relațiile sexuale între persoane de același gen; subliniază necesitatea de a continua cooperarea privind drepturile femeilor și îndeamnă guvernul din Singapore să faciliteze adoptarea unei legislații care să interzică toate formele de discriminare împotriva femeilor și pe baza orientării sexuale;

7.  invită UE să inițieze un dialog cu guvernul din Singapore, cu scopul de a introduce un moratoriu imediat asupra pedepsei cu moartea, ca pas către abolirea acesteia;

8.  invită Guvernul din Singapore să protejeze libertatea de exprimare și libertatea de întrunire, deoarece acestea sunt elemente-cheie ale unei democrații funcționale;

9.  invită UE să se angajeze într-un dialog cu autoritățile din Singapore pentru a facilita ratificarea de către această țară a instrumentelor din domeniul drepturilor omului și a convențiilor fundamentale ale OIM; ia act de faptul că Singapore nu a ratificat încă convențiile privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și privind discriminarea, și a denunțat-o pe cea privind munca forțată; se așteaptă ca Singapore să colaboreze în continuare cu OIM pentru a avansa în direcția alinierii depline cu conținutul acestor convenții și, în cele din urmă, pentru a le ratifica;

Relațiile UE-Singapore

10.  subliniază că încheierea APC oferă un impuls puternic pentru o mai mare implicare între UE, Singapore și regiunea Asiei de Sud-Est în general;

11.  evidențiază valoarea politică a relațiilor comerciale și de investiții puternice dintre Singapore și UE;

12.  subliniază experiența specială a UE în consolidarea instituțiilor, piața unică, convergență normativă, gestionarea crizelor, ajutor umanitar și ajutor în caz de dezastre, drepturile omului și democrație; subliniază că UE ar trebui să intensifice dialogurile politice și cooperarea în chestiuni cum ar fi drepturile fundamentale și în subiecte de interes comun, inclusiv statul de drept și securitatea și protejarea libertății de exprimare;

13.  salută faptul că APC sprijină schimburile interpersonale, cum ar fi mobilitatea academică în cadrul programului Erasmus Mundus, și facilitează dezvoltarea în continuare a schimburilor culturale pentru a spori înțelegerea reciprocă și cunoașterea culturilor respective;

14.  subliniază rolul Fundației Asia-Europa (ASEF), cu sediul în Singapore, ca principal instrument pentru schimburile culturale dintre Asia și Europa; salută rolul acesteia în includerea preocupărilor societății civile în calitate de componentă vitală a deliberărilor din cadrul ASEM;

15.  subliniază că Centrul Uniunii Europene din Singapore, care a fost înființat în 2009 în parteneriat cu Universitatea Națională din Singapore și Universitatea Tehnologică Nanyang, promovează cunoașterea și înțelegerea UE și a politicilor sale și face parte din rețeaua globală de centre de excelență ale UE;

16.  încurajează cercetătorii din Singapore să desfășoare proiecte comune de cercetare și inovare cu entități ale UE în cadrul unor inițiative de cercetare ale UE, cum ar fi programul Orizont 2020, și să abordeze provocările globale comune legate de schimbările climatice, mediu, biotehnologie, sănătate, îmbătrânirea populației, energie, resurse naturale și securitatea alimentară;

Cooperarea regională și internațională

17.  consideră că Singapore este un partener esențial în reacția la dezastrele umanitare din Asia de Sud-Est, precum și un jucător important pentru stabilitatea politică a întregii regiuni;

18.  este preocupat de faptul că schimbările climatice vor avea un impact major asupra Republicii Singapore și a regiunii ASEAN; salută contribuția pozitivă a Republicii Singapore la obiectivele de dezvoltare ale mileniului și la obiectivele de dezvoltare durabilă; salută ratificarea de către Singapore, la 21 septembrie 2016, a Acordului de la Paris și se așteaptă ca acesta să își atingă țintele planificate de reducere a emisiilor până în 2030; își propune să colaboreze cu Singapore și ASEAN pentru a accelera punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice; subliniază necesitatea de a acorda asistență Republicii Singapore și celorlalte state ASEAN pentru a spori protecția și utilizarea sustenabilă a biodiversității, în special a recifelor de corali, precum și reabilitarea sistematică a ecosistemelor forestiere; salută rolul Republicii Singapore în problema regională a reducerii defrișărilor; îndeamnă la continuarea cooperării UE-Singapore pentru a reduce în mod eficace incendiile forestiere și a adopta tehnologii mai ecologice pentru transport și clădiri;

19.  consideră că există posibilitate, interes și necesitate pentru colaborarea dintre UE și ASEAN în scopul de a elabora o strategie comună privind economia circulară;

20.  salută înființarea unui Forum al tinerilor lideri UE-ASEAN, care le va permite tinerilor lideri din UE și din țările ASEAN să facă schimb de idei și să construiască relații pentru a sprijini relațiile UE-ASEAN;

21.  subliniază că APC va oferi o ocazie pentru UE de a-și consolida contribuția la punerea în aplicare a unor obiective comune în regiunea indo-pacifică; solicită eforturi comune consolidate pentru o regiune indo-pacifică liberă și deschisă;

22.  solicită cooperare cu Singapore în urmărirea unor interese comune legate de implementarea politicilor de conectivitate ale ASEAN și ale UE; subliniază că este necesară colaborarea privind inițiativa „O centură, un drum”, pentru a se depune eforturi în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de conectivitate care au fost convenite cu ocazia recentului summit UE-China; reiterează necesitatea promovării guvernanței multilaterale;

23.  subliniază că Singapore a susținut multilateralismul regional în Asia de Sud-Est; ia act de rolul jucat de Singapore în dialogurile diplomatice, economice și instituționale interregionale UE-ASEAN și subliniază sprijinul acordat de Singapore integrării regionale în Asia de Sud-Est;

24.  observă că Singapore are o amplasare strategică; ia act de contribuția Republicii Singapore la securitatea regională și globală; salută Reuniunea la nivel înalt privind securitatea în Asia, cunoscută sub denumirea de „Dialogul Shangri-la”, care are loc la Hotelul Shangri-La din Singapore din 2002;

25.   își exprimă profunda preocupare față de tensiunile în creștere din Marea Chinei de Sud; solicită ASEAN să accelereze consultările pe tema unui Cod de conduită pentru soluționarea pe cale pașnică a disputelor și controverselor din această regiune și solicită UE să sprijine acest proces; insistă asupra faptului că această problemă ar trebui soluționată în conformitate cu dreptul internațional, în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS); își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Singapore, țară non-reclamantă, a îndemnat părțile să își gestioneze divergențele în mod pașnic și în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu UNCLOS;

26.  solicită, alături de Singapore, libertatea de navigație și de survolare în regiune și subliniază că UE are un interes puternic în promovarea stabilității în Asia de Sud-Est; subliniază rolul esențial al Forumului regional ASEAN și al Summitului Asiei de Est în promovarea dialogurilor de securitate dintre regiune și China și Statele Unite, care au competențe extraregionale;

27.  salută Programul de capacitate cibernetică al ASEAN lansat la inițiativa Republicii Singapore, al cărui obiectiv este sprijinirea națiunilor ASEAN în identificarea amenințărilor cibernetice și răspunsul la acestea; înțelege că ASEAN nu are norme reciproce privind protecția cibernetică, ceea ce ar putea împiedica cooperarea în materie de securitate cibernetică în regiune; solicită UE să își împărtășească experiențele privind abordarea amenințărilor cibernetice și hibride și să sprijine consolidarea capacităților ASEAN în acest domeniu;

28.  felicită Singapore pentru desfășurarea de trupe și materiale pentru a sprijini coaliția multinațională din Irak din perioada 2003-2008 și pentru contribuția sa ulterioară la operațiunile anti-ISIS în Irak și Siria;

29.  recunoaște disponibilitatea Republicii Singapore de a găzdui reuniuni la nivel înalt pentru a promova pacea și a consolida încrederea în Asia și în afara acesteia;

Cadrul instituțional în cadrul APC

30.  salută instituirea în cadrul APC a unui comitet mixt format din reprezentanți ai ambelor părți la un nivel suficient de înalt, pentru a asigura funcționarea și punerea în aplicare corespunzătoare a acordului, a stabili prioritățile și a formula recomandări pentru promovarea obiectivelor acordului;

31.  solicită schimburi regulate între Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Parlament, pentru a-i permite Parlamentului să monitorizeze implementarea APC și îndeplinirea obiectivelor acestuia;

o
o   o

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Singapore.

(1) JO L 144, 10.6.1980, p. 2.
(2) JO C 346, 27.9.2018, p. 44.
(3) JO C 482, 23.12.2016, p. 75.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2019)0092.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate