Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0282(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0022/2019

Внесени текстове :

A8-0022/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0094

Приети текстове
PDF 117kWORD 48k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Договор за създаване на транспортна общност ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13111/2018),

—  като взеха предвид Договора за създаване на Транспортната общност(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91 и член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0473/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0022/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договора;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Косово(2), Черна гора и Република Сърбия.

(1) ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 3.
(2) Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност