Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0282(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0022/2019

Ingediende teksten :

A8-0022/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/02/2019 - 8.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0094

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 47k
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg
Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2019 betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13111/2018),

–  gezien het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0473/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0022/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het verdrag;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo(2), Montenegro en de Republiek Servië.

(1) PB L 278 van 27.10.2017, blz. 3.
(2) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid