Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0282(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0022/2019

Teksty złożone :

A8-0022/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0094

Teksty przyjęte
PDF 120kWORD 48k
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg
Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13111/2018),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91 i art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0473/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0022/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie traktatu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Kosowa(2), Czarnogóry i Republiki Serbii.

(1) Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 3.
(2) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności