Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0282(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0022/2019

Texte depuse :

A8-0022/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0094

Texte adoptate
PDF 112kWORD 48k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
Tratatul de instituire a Comunității transporturilor ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13111/2018),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității transporturilor(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0473/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0022/2019),

1.  aprobă încheierea tratatului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Albania, Bosniei și Herțegovinei, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, din Kosovo(2), Muntenegrului, și Republicii Serbia.

(1) JO L 278, 27.10.2017, p. 3.
(2) Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate