Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0282(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2019

Predkladané texty :

A8-0022/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0094

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg
Zmluva o založení Dopravného spoločenstva ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13111/2018),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Dopravného spoločenstva(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 a článkom 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0473/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0022/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Albánskej republiky, Bosny a Hercegoviny, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Kosova(2), Čiernej Hory a Srbskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 278, 27.10.2017, s. 3.
(2) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia