Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0282(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0022/2019

Ingivna texter :

A8-0022/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0094

Antagna texter
PDF 113kWORD 42k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg
Fördraget om upprättande av en transportgemenskap ***
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13111/2018),

–  med beaktande av fördraget om upprättandet av en transportgemenskap(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91 och 100.2, jämförda med artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0473/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0022/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt i Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo(2), Montenegro och Republiken Serbien.

(1) EUT L 278, 27.10.2017, s. 3.
(2) Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy