Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2148(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0467/2018

Внесени текстове :

A8-0467/2018

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 16
CRE 12/02/2019 - 16

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.13
CRE 13/02/2019 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0095

Приети текстове
PDF 183kWORD 70k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
P8_TA(2019)0095A8-0467/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (2018/2148(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,

—  като взе предвид Протокола за адаптиране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който беше парафиран на 18 юли 2016 г. и влезе в сила на 1 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г. и представянето на отговорите на страната на въпросника на Комисията на 28 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета — от 16 октомври 2017 г. относно Босна и Херцеговина, от 26 юни 2018 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране и от 15 октомври 2018 г. относно военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR Althea,

—  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 5 – 6 ноември 2015 г., второто заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 10 юли 2017 г., и третото заседание на Комитета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 27 март 2018 г. и третото заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 13 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Берлинския процес и по-специално заключенията на председателя на срещата на държавните и правителствени ръководители, проведена в рамките на срещата на върха за Западните Балкани в Лондон на 10 юли 2018 г., трите съвместни декларации, подписани в същия ден – относно регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, относно изчезналите лица и относно военните престъпления, както и декларацията за борба с корупцията, с която Босна и Херцеговина излезе по същия повод,

—  като взе предвид декларацията от София, приета по време на срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г. (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2018 г.“ (SWD(2018)0155),

—  като взе предвид изявлението от 2 май 2018 г. на заместник-председателя на комисията/върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно изборната реформа в Босна и Херцеговина за изборите за Камарата на представителите на федералната единица на Федерацията,

—  като взе предвид резултатите от изборите, проведени на 7 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид предварителните констатации и заключения на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите, публикувани на 8 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан от 8 октомври 2018 г. относно изборите в Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид съвместните заключения на икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид местното изявление на ЕС от 1 юни 2018 г. относно Наказателно-процесуалния кодекс на Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид Петдесет и третия(1) и Петдесет и четвъртия(2) доклад до Съвета за сигурност на ООН на върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и Херцеговина съответно от 3 май 2018 г. и от 31 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015 — 2018 г., приета през юли 2015 г., както и механизма за координация, приет от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска на 23 август 2016 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0467/2018),

А.  като има предвид, че ЕС остава ангажиран с европейската перспектива на Босна и Херцеговина, нейната териториална цялост, суверенитет и единство;

Б.  като има предвид, че кандидатурата на страната за членство в ЕС е стратегически избор и ангажимент за развитие в посока към ЕС;

В.  като има предвид, че Комисията подготвя становището си по кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; като има предвид, че Босна и Херцеговина, като използва механизма за координация по въпросите на ЕС, подготви своите отговори на въпросника на Комисията и ги представи на 28 февруари 2018 г.; като има предвид, че на 20 юни 2018 г. Босна и Херцеговина получи над 600 последващи въпроса и че още не е успяла да изпрати отговорите си на допълнителните въпроси;

Г.  като има предвид, че от средата на 2017 г. се наблюдава явно забавяне в приемането на реформите, свързани с ЕС, въпреки поетите от Босна и Херцеговина ангажименти с Програмата за реформи; като има предвид, че присъединяването към ЕС е цялостен процес, за който се изисква политическа воля, съвместни усилия на всички заинтересовани страни и консенсус по Програмата за реформи; като има предвид, че гражданите на Босна и Херцеговина трябва да бъдат поставени в центъра на институционалните, икономическите и социалните реформи;

Д.  като има предвид, че на 7 октомври 2018 г. в Босна и Херцеговина се проведоха общи избори; като има предвид, че политическите партии не успяха да постигнат съгласие относно промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, създадена с решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; като има предвид, че посредническите усилия по този въпрос, водени от посланиците на ЕС и на САЩ в Босна и Херцеговина, с участието на Венецианската комисия, не дадоха резултат;

Е.  като има предвид, че Босна и Херцеговина продължава да е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека по делото Сейдич-Финци и други свързани дела; като има предвид, че Съветът възложи на Комисията да обърне специално внимание на този въпрос при изготвянето на своето становище относно кандидатурата за членство на Босна и Херцеговина; като има предвид, че следователно в своето становище Комисията се очаква да анализира въпроси, свързани с функционалността, и да направи преглед на правната рамка от гледна точка на съвместимостта с достиженията на правото на ЕС, установявайки необходимостта от конституционни или други реформи; като има предвид, че колкото повече Босна и Херцеговина се доближава до членство в ЕС, толкова по-належаща ще става необходимостта от конституционна реформа за засилване на функционалността и гарантиране на защитата на правата на човека; като има предвид, че до момента политическите лидери в страната не са успели да поправят съответните пропуски в конституцията на Босна и Херцеговина;

Ж.  като има предвид, че в момента не се прилагат 13 решения на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и многобройни конституционни решения на равнището на федералните единици (28 във Федерацията и 7 в Република Сръбска); като има предвид, че изпълнението на решенията на конституционния съд е съществен елемент на върховенството на закона;

З.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е също така страна по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.);

И.  като има предвид, че в съвременна Европа няма място за възвеличаване на лица, осъдени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

Й.  като има предвид, че продължаващите предизвикателства в процеса на помирение следва да се решават по-енергично;

К.  като има предвид, че корупцията, включително на най-високо равнище, остава широко разпространена;

1.  приветства представянето на отговорите на Босна и Херцеговина на въпросника на Комисията; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да отговори своевременно, прозрачно и подробно на последващите въпроси, които са от по-техническо естество, за да допринесе за изготвянето от Комисията на становището ѝ по кандидатурата на страната за членство в ЕС;

2.  изразява загриженост във връзка с явното забавяне на темпа на реформите поради несъгласия между партиите и силно поляризираната предизборна кампания, която започна много рано; подчертава, че декларираният ангажимент на управляващите органи в Босна и Херцеговина за присъединяването на страната към ЕС трябва да бъде съпътстван от последователно осъществяване на реформите, предвидени в Програмата за реформи, и да намери израз в постигането на конкретни резултати в полза на гражданите, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност; изразява съжаление, че освен приемането на стратегии за цялата страна в областта на околната среда, развитието на селските райони и енергетиката, както и на някои важни за реформите мерки, като изменението на Закона за акцизите, необходими за осигуряване на финансиране от МВФ и ЕБВР, не е постигнат съществен напредък;

3.  изразява съжаление, че предизборната кампания отново беше доминирана от разделяща етно-националистическа реторика, която продължава да бъде характерна черта на политическия дебат в страната, с участието на политици от всички партии; призовава всички политически лидери да се заемат без да отлагат със съставянето на правителства на всички равнища, като работят конструктивно заедно и в интерес на гражданите на своята страна; призовава за подходящо представяне на процеса на интегриране в ЕС пред обществеността, включително като проект за помирение и развитие на политическа култура, основана на компромис и взаимно разбирателство;

4.  отбелязва, че и този изборен цикъл беше белязан от разделяне на етнически принцип и че предизборната кампания беше с акцент по-скоро върху проблемите от миналото, които разединяват хората, отколкото върху предлагането на конкретни решения на проблемите, с които те се сблъскват всеки ден; изразява съжаление за националистическата и подстрекателска предизборна реторика, която задълбочава пропастта между трите съставни народа; отбелязва, че изборите от 7 октомври 2018 г. бяха оспорвани и като цяло добре организирани, въпреки някои нередности, и че гражданите на Босна и Херцеговина упражниха своето демократично право по спокоен и организиран начин; отново посочва, че всички твърдения за нередности, свързани с изборите, следва да се разследват и осъждат по възможно най-категоричен начин и че всички незаконни действия следва да се преследват; подчертава все още съществуващите недостатъци в процеса на провеждане на демократични избори и очаква препоръките на ОССЕ/БДИПЧ да бъдат изпълнени без отлагане; припомня, че все още не е изпълнено решението на Конституционния съд от 2010 г. относно демократичното право на гражданите на Мостар да гласуват на местни избори;

5.  изразява съжаление, че преди изборите не беше постигнат компромис по промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, произтичаща от решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; отбелязва решението на Централната избирателна комисия за разпределение на местата в Камарата на представителите на Федерацията, прието на 18 декември 2018 г. и призовава всички политически участници да предприемат по систематичен начин мерки за преодоляване на останалите пропуски в избирателното законодателство на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава всички политически лидери и избрани членове на парламентите да проявяват отговорност, да избягват изявления, оспорващи единството на държавата, да оставят настрана противоречията си и да намерят компромиси и решения, които да бъдат приемливи за всички; предупреждава, че забавянията и опитите за блокиране на сформирането на правителствени органи след изборите няма да са в интерес на гражданите и няма да допринесат за целта за европейска интеграция; подчертава, че провеждането на избори, зачитането на резултатите и формирането на правителство съгласно съответните правни разпоредби е важна характеристика за една добре функционираща демокрация, както и изискване към всяка държава, стремяща се към членство в ЕС;

6.  отново категорично заявява необходимостта от бързо сформиране на Камарата на представителите на Федерацията в съответствие с решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, както се посочва и в съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан относно изборите в Босна и Херцеговина;

7.  изразява съжаление, че въпросът за демократичното и легитимното представителство на трите съставни народа и на всички граждани остава нерешен; настоятелно призовава всички страни да намерят компромис навреме, тъй като този въпрос следва да бъде разгледан възможно най-скоро от новите законодатели, включително чрез привеждане в действие на решенията на Европейския съд по правата на човека по делото Сейдич-Финци и свързаните с него дела; отново изтъква необходимостта от предприемане на конституционни, политически и избирателни реформи, които да превърнат Босна и Херцеговина в напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, основана на върховенството на закона;

8.  изразява съжаление за това, че поради опитите за въвеждане на етническо блокиране в правилата за гласуване на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране, делегатите от Босна и Херцеговина все още не могат да постигнат споразумение по процедурния правилник на комитета, поради което той не е заседавал вече три години; изразява съжаление за липсата на сътрудничество с Европейския парламент, припомня, че това е явно нарушение на задълженията, произтичащи от споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА), и настоятелно призовава всички участници да се споразумеят и да приемат процедурния правилник на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране въз основа на препоръките на Европейския парламент по този въпрос; отбелязва, че функционирането на демократичните институции, включително на парламента, е необходимо условие за напредъка на процеса на интеграция в ЕС;

9.  изразява безпокойство за липсата на систематични оценки на регулаторното въздействие и на обществени консултации, за лошото качество и недостатъчната честота на извършваното наблюдение и докладване, както и за липсата на формално изискване за публикуване на основни правителствени документи, свързани с планирането;

10.  призовава за приемането на по-нататъшни недопускащи дискриминация и съобразени със социалното измерение на пола стратегии за цялата страна в области като заетостта и управлението на публичните финанси, което ще позволи последователното провеждане на реформите в цялата страна, както и достъпа до по-нататъшно финансиране по ИПП; отбелязва със задоволство, че приемането на съответните общи за цялата страна стратегии даде възможност за допълнително финансиране по ИПП в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и енергетиката по линия на наскоро преразгледания индикативен стратегически документ за периода 2014 – 2020 г.; подчертава необходимостта да се гарантира по-добро усвояване на предприсъединителната помощ, по-специално чрез подобряване на координацията на донорите и административния капацитет; настоятелно призовава за приемането на национална програма за сближаване на законодателството на страната с достиженията на правото на ЕС, което е законодателно изискване съгласно ССА и е абсолютно необходимо в подготовката за присъединяване към ЕС;

11.  подновява призива си за приемането на обща за страната стратегия за правата на човека; подчертава необходимостта от незабавно приемане на изменения на Закона за омбудсмана, за да се гарантира спазването на Парижките принципи; счита, че е необходимо Босна и Херцеговина да установи национален превантивен механизъм за предотвратяване на изтезания и малтретиране, както и да приеме държавен закон относно правата на цивилните лица, подложени на изтезания по време на войната, в съответствие с международните си задължения; счита, че Босна и Херцеговина следва да положи повече усилия за привеждане на условията в местата за лишаване от свобода и за задържане в полицейските участъци в съответствие с международните стандарти; призовава още веднъж органите в Република Сръбска да отменят разпоредбата относно смъртното наказание в конституцията на федералната единица; подчертава отново необходимостта от гарантиране на недопускащ дискриминация достъп до правосъдие в цялата страна чрез хармонизирана и устойчива система за безплатна правна помощ; призовава управляващите органи да насърчават европейските ценности и да продължат да следват европейската перспектива;

12.  призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат конкретни стъпки за интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики, в т.ч. в програмата за реформи, и изразява безпокойство във връзка с недостатъчното представителство на жените на позиции, свързани с вземането на решения, особено на местно равнище; настоятелно призовава политическите партии в Босна и Херцеговина да правят повече за гарантиране на представителството на жените на всички нива на политическата система;

13.  изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да нарушава Европейската конвенция за правата на човека, като не изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека по казусите Сейдич-Финци, Зорнич, Пилав и Шлаку, което позволява явна дискриминация между гражданите в Босна и Херцеговина в пряко противоречие с ценностите и нормите на ЕС; припомня, че при изготвянето на своето становище Комисията следва да обърне внимание на този въпрос; подчертава, че прилагането на тези решения би допринесло за изграждането на функциониращо демократично общество; подчертава, че от Босна и Херцеговина се очаква, както от всички останали кандидати за членство в ЕС, постепенно да приведе конституционната и правната си система в съответствие с изискванията на достиженията на правото на ЕС в областта на недопускането на дискриминация и очаква своевременното постигане на напредък по тези съществени въпроси; настоява, че прилагането на тези решения не следва да засяга по-нататъшното изпълнение на Програмата за реформи и трябва да доведе до премахването на всякакви ограничения на правото на кандидатиране в избори, основани на етническа принадлежност и местоживеене или свързани с избора на даден гражданин да не се идентифицира с даден съставен народ; счита поради това, че конституционната и избирателната реформа следва да вървят ръка за ръка; призовава политическите лидери да избягват националистическата реторика, която разделя обществото, и да продължат политическия диалог и дейностите за сътрудничество между политическите представители на трите народа и на останалите групи;

14.  призовава за по-ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация, по-специално чрез приемане на стратегии за цялата страна за правата на човека и за недопускане на дискриминация; насърчава сътрудничеството между трите съставни народа и останалите групи по културни, религиозни и образователни въпроси, като се преодоляват етническите разделения; изразява съжаление за липсата на напредък по въпроса за „две училища под един покрив“; настоятелно призовава за предприемането на решителни действия на всички равнища за намиране на системни решения, които да гарантират приобщаващо и недопускащо дискриминация образование за всички деца; отбелязва, че приемането на образователни и учебни програмите на цялата територия на Босна и Херцеговина следва да зачита културното и езиковото многообразие на народите, поставяйки същевременно акцент върху взаимното разбирателство и помирението; изразява безпокойство, че липсата на ресурси и съгласуване затруднява изпълнението на плана за действие за децата за периода 2015 — 2018 г.; приветства законодателството на Босна и Херцеговина в областта на приемните грижи и подчертава необходимостта от подкрепа за по-нататъшната деинституционализация на грижите за децата в цялата страна; призовава за по-добър достъп до образование и подходящи социални услуги за децата с увреждания, както и за подобряване като цяло на достъпа до сгради, институции и транспорт за лицата с увреждания;

15.  призовава за по-ефективно прилагане на законодателните разпоредби относно равенството между мъжете и жените, за намаляване на разликите в заплащането между мъжете и жените и за подобряване на достъпа на жените до пазара на труда, както и за борба със свързаните с пола стереотипи в обществото; отбелязва с безпокойство липсата на ефективно изпълнение на законодателството за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за защита от такова насилие, по-специално във връзка с домашното насилие; посочва необходимостта от привеждане на законодателството в съответствие с Конвенцията от Истанбул; настоятелно призовава за постигане на напредък по отношение на гарантирането на зачитането на правата на хората с увреждания, по-специално чрез бързо изпълнение на съответните препоръки на ООН; отчита стъпките, предприети за правна закрила на ЛГБТИ лицата, но подчертава, че е необходимо да се направи повече за наказателното преследване на насилието и престъпленията от омраза срещу тях, както и за насърчаване на тяхното социално приобщаване;

16.  изразява загриженост, че липсата на координация между различните равнища на управление и липсата на финансиране продължават да възпрепятстват ефективната защита на малцинствата и уязвимите групи, по-специално на ромите; призовава за предприемане на допълнителни стъпки за укрепване на защитата на правата на малцинствата; отбелязва със загриженост, че резултатите от проучването от 2017 г. за маргинализираните роми в Босна и Херцеговина показват техния ограничен достъп до възможности във всеки аспект на човешкото развитие; осъжда стигматизирането и социалното изключване на ромите; призовава органите на Босна и Херцеговина да почитат паметта на жертвите на Холокоста над ромите, да обявят 2 август за възпоменателен ден на Холокоста над ромите и да включат жертвите от ромски произход във възпоменателните събития, провеждани на 27 януари всяка година за отбелязване на Деня за почитане на паметта на жертвите на Холокоста; приветства приемането на преразгледания план за действие за ромите относно жилищното настаняване, заетостта и здравеопазването за периода 2017 — 2020 г.; настоятелно призовава да се вземат мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, равнищата на заетост, здравеопазването, жилищното настаняване и условията на живот за ромите и другите малцинства, като се поставя акцент върху подобряването и пълното прилагане на съществуващата съответна политика и законодателна рамка; изразява загриженост относно слабото представителство на националните малцинства в политическия и обществения живот;

17.  отбелязва участието на Босна и Херцеговина в тазгодишната оценка по програмата PISA на ОИСР, което стана възможно с финансовата подкрепа на Европейската комисия; поздравява образователните институции на Босна и Херцеговина (компетентните министерства и институции на равнище кантони и федералните единици, както и на държавно равнище, и на окръг Бръчко) за тяхното сътрудничество и желание за съвместна работа; настоятелно призовава бъдещите правителства на всички равнища да използват резултатите от оценката, които се очаква да бъдат публикувани през 2019 г., да провеждат конструктивен дебат и да развиват образователни реформи, които да доведат до по-добро качество на резултатите от образованието;

18.  призовава за всеобхватна реформа на системите за социална закрила чрез премахване на дискриминационните практики в съответствие със задълженията по отношение на правата на човека и за гарантиране на въвеждането на подходящи минимални стандарти за закрила на най-уязвимите населения, в т.ч. премахване на пропуските в законодателството, поради които някои деца не могат да имат здравна осигуровка; приканва всички съответни институции в Босна и Херцеговина да засилят координацията и сътрудничеството в наблюдението на правата на децата, в т.ч. чрез установяване на всеобхватен механизъм за събиране на данни за правата на децата в Босна и Херцеговина;

19.  отбелязва, че Босна и Херцеговина продължава да бъде отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация на трафика на хора; призовава за подобряване на управлението на границите и за укрепване на специализираните звена за разследване на трафика на хора с цел водене на ефективна борба срещу трафикантите;

20.  изразява загриженост относно недостатъчните образователни и икономически реформи, които водят до високи равнища на младежка безработица и икономическа емиграция, както и относно липсата на подходящи политики и инвестиции в децата и младите хора; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да положи усилия за решаване на проблема с големия дисбаланс в съотношението между мъжете и жените сред работещите и с изключването на младите хора от малцинствените групи от мерките за образование и заетост; призовава за много по-активна и систематична политика по отношение на младите хора в Босна и Херцеговина, чиято цел следва да бъде овластяването на младите хора в страната; насърчава в тази връзка Босна и Херцеговина да създаде специална рамка и да гарантира пълноценното функциониране на Комисията за координиране на проблемите на младите хора в рамките на Министерството по гражданските въпроси на Босна и Херцеговина;

21.  призовава за пълно прилагане и подкрепа с публични средства на стратегиите и законодателството в областта на правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, и тяхната закрила;

22.  призовава Босна и Херцеговина да гарантира правото на собственост; посочва липсата на цялостна законодателна рамка за разглеждане на заявленията за реституиране и насърчава органите на властта да започнат диалог със заинтересованите страни по въпросите на реституирането или обезщетяването за иззето имущество;

23.  изразява съжаление за липсата на напредък по отношение на свободата на изразяване на мнение и независимостта на медиите; отхвърля категорично продължаващите опити за оказване на политически и финансов натиск върху медиите; осъжда повтарящите се случаи на сплашвания, смъртни заплахи и словесни нападки и физически нападения срещу журналисти, и особено срещу разследващи журналисти, отразяващи случаи на останали ненаказани военни престъпления; призовава органите да събират данни по такива случаи, да гарантират бързото разследване и наказателно преследване на извършителите и да насърчават среда, благоприятстваща свободата на изразяване на мнение; посочва необходимостта от укрепване на финансовата стабилност и политическата неутралност на Агенцията за регулиране на съобщенията; призовава отново за гарантиране на независимостта и устойчивото финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори, както и на наличието на съдържание на всички официални езици; призовава за повече внимание по отношение на условията на труд на журналистите в целия сектор; изразява загриженост относно липсата на прозрачност на собствеността на медиите и отново призовава за гарантиране на пълна прозрачност чрез приемане на подходяща законодателна рамка; изразява съжаление за политическото възпрепятстване на създаването на функциониращо обществено радио- и телевизионно разпространение; отново призовава за гарантиране на медиен плурализъм и подчертава, че продуцирането и излъчването на телевизионно и радио съдържание на всички официални езици на Босна и Херцеговина ще допринесе за защитата на културното многообразие в страната; подчертава, че също както по отношение на други държави в региона, продължава да е обезпокоен от използването на медиите за политически цели пряко от политическите фактори или от стопански субекти в опитите им да упражняват политическо влияние;

24.  приветства усилията за насърчаване на помирението, взаимното уважение и религиозната толерантност в страната, в т.ч. тези на Съвета по междурелигиозните въпроси на Босна и Херцеговина; изразява съжаление за продължаващите случаи на дискриминация на религиозна основа, както и на инциденти, насочени срещу религиозни обекти; приветства и подкрепя тези, които се борят за свобода на изразяване и срещу речта на омразата и религиозната омраза и насърчават приобщаването; отхвърля насаждането на страх от другите и призовава органите да реагират бързо и последователно при всички такива случаи;

25.  приветства приемането на стратегическата рамка за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина за периода 2018 — 2022 г. и призовава за бързото ѝ прилагане; привлича отново вниманието към разпокъсаността и политизирането на системата на изготвяне на политики в Босна и Херцеговина и подчертава необходимостта от реформа на конституционната рамка в съответствие с най-високите стандарти в областта на човешките права и свободи и за подобряване на качеството, съгласуваността и финансовата осъществимост на публичните политики в цялата страна; призовава за приемане на обща за цялата страна стратегия в областта на управлението на публичните финанси и за увеличаване на прозрачността на бюджета в Босна и Херцеговина, както и за по-силни механизми за предотвратяване на неефективно използване и разхищение на публични ресурси, включително в областта на обществените поръчки; призовава по-специално за предприемане на действия за намаляване на риска от политизиране на държавната администрация чрез ефективна система за управление на човешките ресурси на всички административни равнища, както и чрез стандартизиране на процедурите в държавната служба на всички равнища на управление, особено между федералното и кантоналните равнища във Федерацията;

26.  отчита постигането на известен напредък в създаването на институционални механизми за сътрудничество между управляващите органи и организациите на гражданското общество и в осигуряването на публично финансиране за организациите на гражданското общество; отново призовава за приемането на стратегическа рамка за сътрудничество с гражданското общество на всички равнища на управление, за по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения и за допълнителни усилия за осигуряване на възможност за обществен контрол върху работата на правителствата; подчертава освен това необходимостта от увеличаване на участието на гражданското общество в планирането, наблюдението и изпълнението на програми на ЕС за осигуряване на подкрепа; настоятелно призовава органите да проведат ефективен диалог, който евентуално да доведе до законодателни инициативи и инициативи за изграждане на капацитет, които да увеличат капацитета на социалните партньори и гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряването на публично финансиране за организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително за организации с наблюдателни или застъпнически функции, както и за малки местни организации;

27.  остава загрижен във връзка с широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина и продължаващото разминаване между декларираната политическа воля за борба с нея и липсата на конкретни резултати; подчертава, че няма данни за наказателно преследване на високопоставени лица и че правната и институционалната рамка за борба със системната корупция в области като финансирането на политическите партии, обществените поръчки, конфликтите на интереси и декларирането на активи е слаба и неподходяща; призовава за предприемане на стъпки за подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията в съответствие с европейските стандарти, чрез по-добро хармонизиране на плановете за действие, приети на различни равнища, чрез прилагане на съществуващите стратегии и чрез засилване на сътрудничеството между органите за предотвратяване на корупцията и с Агенцията за противодействие на корупцията;

28.  счита, че са необходими допълнителни усилия за подобряване на борбата с широкоразпространената корупция; настоятелно призовава за предприемане на действия за значително подобряване на резултатите в областта на превенцията и противодействието на корупцията, включително на мерки за налагане на ефективни и възпиращи санкции, в т.ч. конфискуване на придобито по престъпен начин имущество; подчертава необходимостта от изграждане на капацитет за противодействие и разследване на икономическата и финансовата престъпност и на свързаните с обществените поръчки престъпления; подчертава, че следва да се обърне особено внимание на провеждането на ефективни проверки на финансирането на политическите партии и предизборните кампании и на подобряването на публичния достъп до и надзора върху декларациите за имотно състояние на длъжностните лица, включително на тези, които се кандидатират в изборите; призовава за изпълнение на препоръките на GRECO, по-специално на отнасящите се до финансирането на политическите партии и конфликтите на интереси; счита за важно Босна и Херцеговина да приеме закон за конфликтите на интереси в съответствие с европейските и международните стандарти; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да направи анализ на съществуващата правна рамка за борба с корупцията, след което да приеме съгласувана стратегия за поправяне на установените пропуски и слабости в съответствие с международните и европейските стандарти;

29.  приветства приемането през март 2017 г. на плана за действие за изпълнение на стратегията за реформа в сектора на правосъдието за 2014 — 2018 г. и създаването на необходимите структури за докладване и мониторинг; посочва необходимостта от решителни действия за неговото изпълнение; изразява загриженост във връзка с продължаващите политически мотивирани заплахи срещу съдебната власт; отново подчертава необходимостта от укрепване на независимостта на съдебната власт, включително от политическо влияние, както и на нейната безпристрастност, професионализъм, ефективност и отчетност; приветства приетия подробен план за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия по въпроси в рамките на правомощията на Висшия съдебен и прокурорски съвет, насочен към засилване на мерките по отношение на назначаването, дисциплината и почтеността в съдебната власт, включително чрез подобряване на декларациите за имотно състояние; настоятелно призовава за бързото приемане и прилагане на съответните законодателни актове; подчертава необходимостта от преразглеждане на закона за Висшия съдебен и прокурорски съвет въз основа на препоръките на Комисията и становището на Венецианската комисия; призовава за стандартизиране на наказателните кодекси за военни престъпления и подчертава значението на провеждането на свързани с равенството между половете оценки на текущата съдебна реформа;

30.  изразява съжаление във връзка с факта, че органи на всички равнища продължават да пренебрегват или отхвърлят обвързващи съдебни решения, включително решения, взети на най-висока инстанция, като припомня, че тези действия представляват сериозно предизвикателство за върховенството на закона;

31.  приветства по-нататъшното наваксване на изоставането в разглеждането на делата за военни престъпления, продължаващата положителна тенденция в наказателното преследване на военни престъпления, свързани със сексуално насилие, и подобренията по отношение на подкрепата за жертвите на военни престъпления и свидетелите в съда; настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да хармонизират законодателството относно цивилните жертви на войната, така че то да обхваща и жертвите на сексуално насилие, за да се предотврати дискриминацията по отношение на статута и достъпа до обезщетения в различните федерални единици; призовава за незабавно изменение на националната стратегия за военните престъпления, за да се гарантира по-ефективно разпределение на делата между различните равнища на управление, както и за нови критерии и срокове за обработване на най-сложните дела;

32.  отбелязва, че все още липсва цялостна стратегия за съдебната система по време на прехода, както и стабилен механизъм за обезщетяване за тежки нарушения на правата на човека по време на войната в цялата страна, в т.ч. на жертвите на свързано с войната сексуално насилие; призовава за приемане на Закона за жертвите на изтезания, на стратегията за правораздаването по време на прехода и на програмата за жертвите на сексуално насилие, за формирането на специален фонд за обезщетяване на жертвите на изнасилвания, изтезания и малтретиране по време на военните действия и за създаване на подходящи механизми за обезщетяване на цивилните жертви на войната, които да включват реституиране, обезщетяване, рехабилитация, репарации и гаранции за недопускане на нови подобни случаи;

33.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на Регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); подчертава, че е важно ръководителите на Босна и Херцеговина да предприемат сериозни действия относно нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и необходимостта от активно ангажиране на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне своята работа без по-нататъшно отлагане; насочва вниманието към предложението на коалицията за RECOM за план за действие с ясни дати и референтни показатели;

34.  осъжда всякакво възвеличаване на лица, осъдени за най-тежките престъпления срещу човечеството; призовава настоятелно за насърчаване на зачитането на жертвите на военни престъпления и помирението; припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина отговорността им да направят обективна оценка на събитията по време на войната, в интерес на истината, помирението и мирното бъдеще, както и да избягват злоупотребата със съдебната система за политически цели; подчертава, че преследването на военни престъпления трябва да се основава на концепцията за независимост на съдебната власт и не трябва да се използва за политизиране с цел обслужване на всекидневни политически цели, за преразглеждане на историята или за задълбочаване на разделенията в обществото; отбелязва със съжаление решението на народното събрание на Република Сръбска да оттегли подкрепата си за доклада на комисията за Сребреница от 2004 г. и осъжда изявленията от всички страни, възвеличаващи военнопрестъпници;

35.  подчертава, че въпреки постигнатия значителен напредък, наследството от свързаните с конфликта сексуално насилие и травми от периода на войната през 1992 — 1995 г. все още се нуждае от специално внимание в Босна и Херцеговина; подчертава, че трябва да се гарантира, че оцелелите жертви — мъже и жени, включително децата, родени при такива обстоятелства, имат справедлив достъп до грижи, подкрепа и правосъдие чрез цялостни репарации, в т.ч. рехабилитация и предотвратяване на стигматизирането на жертвите на сексуално насилие в ситуации на конфликт;

36.  отчита постигането на определен, но все още недостатъчен напредък в прилагането на приложение VII към Дейтънското мирно споразумение относно бежанците и вътрешно разселените лица; отбелязва бавния напредък по отношение на справянето с все още големия брой вътрешно разселени лица, завърналите се лица от малцинствата, бежанците и изчезналите лица; призовава органите на властта да започнат интензивно сътрудничество между двете федерални единици и напълно да споделят всички съответни военни и разузнавателни данни, за да се идентифицират лицата, които все още се водят като изчезнали в резултат на войната; приветства неотдавнашните инициативи, насочени към засилване на регионалното сътрудничество с цел решаване на проблема с изчезналите лица, и призовава органите на Босна и Херцеговина да участват в този процес; отбелязва значението на събирането на данни относно завърналите се лица; осъжда нападенията срещу тяхно имущество и отбелязва, че успехът на политиката за завръщане в Босна и Херцеговина допринася за постигането на помирение;

37.  призовава за прилагане на допълнителни мерки и конкретни програми за устойчиво завръщане на бежанци, достъп до здравеопазване и заетост, социална закрила, безопасност и образование, както и за обръщане на значително внимание на обезщетенията за имуществени щети, които не могат да бъдат възстановени; настоятелно призовава в тази връзка за възобновяване на работата на комисията по разглеждане на свързаните с недвижимо имущество искове на разселени лица и бежанци;

38.  изразява съжаление, че страната продължава да страда поради наличието на противопехотни мини на близо 2,2 % от нейната обща територия, което пряко засяга безопасността на над 540 000 жители; приветства продължаващата подкрепа от страна на ЕС за разчистването на противопехотните мини и поздравява батальона за разминиране на въоръжените сили в Босна и Херцеговина за отличната му работа; отбелязва със загриженост липсата на достатъчно количество съвременно оборудване за разминиране, която може да доведе до намаляване на сегашния темп на разминиране от три квадратни километра на година на по-малко от един квадратен километър през 2020 г.; настоятелно призовава поради това държавите членки да осигурят необходимите средства и оборудване на батальона за разминиране;

39.  приветства приемането на стратегията за борба с организираната престъпност за периода 2017 — 2020 г. и напредъка в изпълнението на плановете за действие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм; призовава за ускоряване на усилията за постигане на резултати по отношение на разследванията, наказателните преследвания, окончателните присъди и конфискацията на облагите от организирана престъпност; приветства дългоочакваното приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от Камарата на представителите на Босна и Херцеговина на 17 септември 2018 г., тъй като те са от изключителна важност за способността на институциите на правовата държава да провеждат чувствителни разследвания и да си сътрудничат с международни правоприлагащи агенции и призовава Комисията да следи отблизо прилагането на тези изменения; подчертава, че привеждането на Закона за Агенцията за разузнаване и сигурност в съответствие с европейските и международните стандарти следва да продължи да бъде важен приоритет за органите на властта; отчита факта, че Босна и Херцеговина е извадена от списъка на Специалната група за финансови действия на високорискови трети държави със структурни недостатъци в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, и призовава за по-нататъшни усилия, за да бъде тя извадена и от списъка на ЕС на високорискови държави;

40.  призовава за продължаване на усилията за борба с радикализацията и за по-нататъшни мерки за установяване, предотвратяване и справяне с проблема с чуждестранните бойци и с незаконната търговия с оръжия и за проследяване на паричните средства, предназначени за по-нататъшна радикализация; насърчава органите да продължат да подобряват способностите на Босна и Херцеговина за борба с тероризма чрез по-добра координация и сътрудничество, обмен на оперативни данни за престъпността, предотвратяване на радикализацията и програми за дерадикализация на младите хора; призовава органите да разработят стратегия за борба с киберпрестъпленията и други подобни заплахи за сигурността; припомня необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството по въпросите на управлението на границите със съседните държави;

41.  поздравява усилията на органите на Босна и Херцеговина за спиране на заминаването на нейни граждани за участие в чужди бойни действия и настоятелно ги призовава да издадат съответните присъди за чуждестранните бойци терористи и да управляват тяхната последваща социална реинтеграция; отбелязва със загриженост съобщенията за радикални клетки в страната;

42.  отбелязва със загриженост нарастващия брой мигранти, пристигащи напоследък в Босна и Херцеговина, и липсата на координация между различните равнища на управление в отговор на тази ситуация; счита, че въпросът за миграцията не следва да бъде политизиран; приветства хуманитарната помощ от ЕС за справяне с нарастващите потребности на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите в страната, както и приетата на 10 август 2018 г. специална мярка (възлизаща на 6 милиона евро) за подпомагане на справянето на Босна и Херцеговина с миграционните потоци; подчертава значението на отчитането на свързаните с пола аспекти на хуманитарната помощ и въздействието на бежанските лагери върху приемащите общности; счита, че сътрудничеството със съседните държави и с ЕС е от съществено значение за справяне с това общо предизвикателство;

43.  призовава за приемането на обновен набор от ориентирани към ЕС реформи непосредствено след сформирането на новите органи в Босна и Херцеговина, за да се възобнови процесът на реформите и да се постигне напредък в европейската интеграция на страната; настоява за ефективно обвързване на финансовата подкрепа от ЕС с условия и за разработване на плановете за действие и рамките за мониторинг от ЕС в съответствие с 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, за да се осъществи „новото засилено социално измерение“, както се предвижда в Стратегията за Западните Балкани от 2018 г.; отчита постигането на известен напредък в Босна и Херцеговина по отношение на икономическото развитие и конкурентоспособността, но отбелязва, че страната все още се намира на ранен етап от изграждането на функционираща пазарна икономика; изразява твърдото си убеждение, че постигането на напредък в социално-икономическите реформи с подходящото участие на социалните партньори следва да бъде основен приоритет след изборите, с оглед на подобряването на условията на живот в страната; отбелязва, че напредъкът в областта на социалната политика е много ограничен; подчертава необходимостта от укрепване на основните икономически показатели като растежа, заетостта и борбата срещу сивата икономика; посочва значението на преструктурирането на публичния сектор, в т.ч. публичните предприятия, на по-нататъшното намаляване на неформалната икономика и свързаната с нея данъчна тежест върху труда, на подобряването на бизнес средата (включително чрез развитие на единното икономическо пространство на Босна и Херцеговина), на засилването на използването на публичните финанси в подкрепа на растежа, по-специално чрез поставяне на акцент върху потребностите в средносрочен план, като например инфраструктура и образование, и на предоставянето на навременни и изчерпателни статистически данни съгласно европейските и международните стандарти;

44.  отбелязва бавния напредък в областта на опазването на околната среда и климата; припомня необходимостта от привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС на законодателството в областта на околната среда и от гарантиране на неговото ефективно и структурирано прилагане в цялата страна, в съответствие със стандартите на ЕС и националната стратегия за сближаване в областта на околната среда; отново подчертава необходимостта да се намери бързо решение на въпроса с трансграничното замърсяване на въздуха, причинено от петролната рафинерия в Брод, в съответствие с политиките на ЕС в областта на околната среда; подчертава, че Босна и Херцеговина трябва да спазва напълно задълженията си по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и Протокола за стратегическа екологична оценка, по-специално в басейна на река Неретва и по поречието на река Требишница; подчертава, че планирането и изграждането на водноелектрически централи и проекти изискват спазването на международното законодателство и на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда; подчертава неотложната необходимост да се избегнат отрицателни последици върху областите от голямо значение за опазване на природата чрез подобряване на качеството на оценките за въздействие върху околната среда и гарантиране на публичното участие и консултациите с гражданското общество по съответните проекти;

45.  отбелязва, че пазарите за електричество и газ остават разпокъсани и доминирани от ключови дружества с установени позиции; призовава органите на Босна и Херцеговина да продължат да развиват транспортната и енергийната инфраструктура на страната и спешно да изградят функциониращи енергийни и транспортни вериги; призовава Босна и Херцеговина да се възползва от новия пакет на ЕС за развитие на регионалната свързаност и да работи за завършването на регионалния енергиен пазар в съответствие с ангажиментите във връзка с климата; подкрепя продължаването на инвестициите в инфраструктурни проекти, които ще подобрят транспортните връзки в Босна и Херцеговина, както и тези със съседни държави; призовава за спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки и на принципа на прозрачност, когато се избират изпълнители, за да се предотвратяват злоупотреби с власт и корупция и да се гарантира избирането на най-добрите оферти; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

46.  приветства конструктивните и стабилни двустранни отношения на Босна и Херцеговина и подписването на редица двустранни споразумения със съседните държави; призовава за укрепване на добросъседските отношения с държавите в региона и за продължаване на усилията за решаването на всички нерешени двустранни спорове, включително обозначаването на границата със Сърбия и Хърватия, също и с цел постигането на напредък към членство в европейските организации;

47.  приветства външнополитическата стратегия на Босна и Херцеговина за периода 2018 — 2023 г., приета от председателството на Босна и Херцеговина, в която ясно се посочва, че членството в ЕС е една от основните стратегически цели на страната; изразява съжаление, че степента на съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета на ЕС относно общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) е паднала до 61% през 2017 г.; подчертава необходимостта от резултати по отношение на постепенното привеждане в съответствие с ОВППС и призовава за значително подобрение в тази област, което е съществен елемент от присъединяването към ЕС; настоятелно приканва Босна и Херцеговина да се присъедини към решенията на Съвета за въвеждане на рестриктивни мерки на ЕС в контекста на незаконното анексиране на Крим от Русия и на събитията в източна Украйна и изразява съжаление относно съзнателната липса на сътрудничество от страна на някои политически фактори;

48.  отбелязва растящото чуждо влияние в Босна и Херцеговина и изразява твърдото си убеждение, че по-силната ангажираност на Босна и Херцеговина спрямо ЕС остава най-добрият начин за гарантиране на напредъка в посока на европейските ценности, стабилността и благосъстоянието на страната; приветства продължаващото присъствие на операцията на EUFOR „Althea“ в страната, която оказва помощ в изграждането на капацитет и обучението на въоръжените сили на Босна и Херцеговина, както и за запазването на възпиращия капацитет за подкрепа на безопасна и сигурна среда; приветства продължаването на мандата на EUFOR от Съвета за сигурност на ООН до ноември 2019 г.;

49.  настоятелно призовава органите да гарантират стриктно съответствие със стандартите на ЕС и с международните стандарти, както и с политическите цели в областта на енергетиката и изменението на климата; изразява съжаление относно факта, че усилията на страната за борба с изменението на климата остават на равнище декларации, като в същото време се вземат решения за проектирането на нови топлоелектрически централи на въглища; призовава поради това да се отменят проектите и плановете за изграждане на водноелектрически централи, които имат вредно въздействие върху природата, които са против волята на местното население, които не са в съответствие с плановете за териториално развитие на местно равнище или на равнището федералните единици и които носят ползи само за инвеститорите;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Парламента на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина, Република Сръбска и Окръг Бръчко и на правителствата на десетте кантона.

(1) S/2018/416, 3.5.2018 г..
(2) S/2018/974, 31.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност