Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0427/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0427/2018

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 20
CRE 11/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.16
CRE 13/02/2019 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0098

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 191kWORD 75k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
P8_TA(2019)0098A8-0427/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλό του και την αναθεωρημένη έκδοσή του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 295 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας που εξέδωσαν τα 27 κράτη μέλη στις 16 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας(6),

–  έχοντας υπόψη τη λευκή βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, και τα πέντε ακόλουθα έγγραφα προβληματισμού [COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ρώμης, της 25ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 29ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης και πέραν αυτής, της 6ης Ιουλίου 2017(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης – Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, της 12ης Μαΐου 2017(8),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες συνεισφορές των εθνικών κοινοβουλίων στη λευκή βίβλο και στα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 την οποία εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στις 12 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, και τον οδικό χάρτη του για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική ένωση, της 24ης Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0650),

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του γάλλου Πρωθυπουργού, Emmanuel Macron, στη Σορβόννη στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο: «Πρωτοβουλία για την Ευρώπη: Μια κυρίαρχη, ενωμένη δημοκρατική Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο Τάλιν,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των ηγετών που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική διακήρυξη για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπέγραψαν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) της 6ης Δεκεμβρίου 2017 [COM(2017)0821], και ιδίως την πρόταση για δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) [COM(2017)0827], την πρόταση για την ενσωμάτωση των ουσιωδών διατάξεων της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης [COM(2017)0824] και την ανακοίνωση για τον Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών [COM(2017)0823],

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017, καθώς και τη σύνοδο των ηγετών και τις συνεδριάσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο αυτής,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή 26 εθνικών κοινοβουλίων από 20 κράτη μέλη σχετικά με τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο, της 20ής Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 10ης Ιανουαρίου 2018, που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία), με τίτλο «Bringing the EU forward in 2018», καθώς και τη δήλωση για το μέλλον της Ευρώπης από τις χώρες της ομάδας Βίσεγκραντ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) στις 26 Ιανουαρίου 2018, και την κοινή δήλωση των Υπουργών Οικονομικών της Φινλανδίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας, της 6ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα: Θεσμικές επιλογές για να καταστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποτελεσματικό» [COM(2018)0095],

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/234 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των εκλογών του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(9),

–  έχοντας υπόψη την άτυπη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, της 23ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, της 2ας Μαΐου 2018 [COM(2018)0322],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 2ας Μαΐου 2018 [COM(2018)0325],

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE για τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Meseberg, της 19ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη: το αίτημα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», της 9ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, που έχει διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0427/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνευ προηγουμένου παράδειγμα υπερεθνικής ολοκλήρωσης που έχει εξασφαλίσει μακρόχρονη ειρήνη, ευημερία και ευμάρεια από τη ρηξικέλευθη διακήρυξη Schuman της 9ης Μαΐου 1950· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ασφάλεια, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η ευημερία των λαών της βρίσκονται στο επίκεντρο των επιδιώξεων και των δράσεών της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, το ενιαίο νόμισμα, το πρόγραμμα Erasmus, η περιφερειακή πολιτική, η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής, και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι θεμελιώδη επιτεύγματα της Ένωσης, μεταξύ άλλων, που συμβάλλουν στην ευημερία των ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εξουσίες και πόρους για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, η Ένωση έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις, οι οποίες δοκίμασαν την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να ενεργεί κατά τρόπο αποφασιστικό και ενωμένο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος από το 2014 έως το 2017 γνώρισε πιο κοινωνικά ισορροπημένες και αποτελεσματικές νομισματικές και μακροοικονομικές πολιτικές, όπως οι μη συμβατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, που έχουν συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη κατάφερε να περιορίσει και εν μέρει να ξεπεράσει τις πιο κρίσιμες στιγμές της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, απαιτούνται ακόμη σημαντικές και επείγουσες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης εν γένει και ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ, καθώς και όσον αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την αποκατάσταση και ανάπτυξη των κοινωνικών προτύπων των κρατών πρόνοιας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των πολλαπλών εσωτερικών και εξωτερικών τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση σε ένα ασταθές και περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον, και ιδίως εκείνων που αφορούν τη μετανάστευση, τη δημογραφική συρρίκνωση, την τρομοκρατία, την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τη διαφύλαξη της πολυμερούς διεθνούς τάξης, την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, την παγκοσμιοποίηση, το ελεύθερο και δίκαιο διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες, τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα, την ανάπτυξη του κοινωνικού πυλώνα και την καταπολέμηση του λαϊκισμού κατά της ΕΕ, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα ανανεωμένο πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της βάσει των άρθρων 2 και 3 ΣΕΕ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ ο στόχος που διατυπώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας για τη δημιουργία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης θα πρέπει να εξακολουθήσει να εμπνέει τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ένωση για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για την άνοδο των λαϊκιστικών, ξενοφοβικών και αντιευρωπαϊκών κινημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για υπεράσπιση και προώθηση των δημοκρατικών αξιών, των ιδρυτικών αρχών και των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2016 και οδήγησε στη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της 29ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέτεινε τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την προβλεπόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποκάλυψαν το υψηλό επίπεδο αλληλεξάρτησης των κρατών μελών, τον βαθμό στον οποίο όλοι βασιζόμαστε σε κοινά μέσα και πολιτικές, καθώς και το κόστος οποιασδήποτε αποχώρησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης αντικατοπτρίζεται, εκτός από τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, στη δήλωση και τον χάρτη πορείας της Μπρατισλάβας, στη λευκή βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης, στη διακήρυξη της Ρώμης, στο θεματολόγιο των ηγετών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2017, και σε διάφορες συνεισφορές μεμονωμένων κρατών μελών ή ομάδων αυτών, και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις συζητήσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το «Μέλλον της Ευρώπης» με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις επιτροπών και στην οργάνωση διαλόγων και διαβουλεύσεων με τους πολίτες από διάφορα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και κράτη μέλη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσκόπηση Parlemeter, η οποία διεξήχθη μεταξύ 8 και 26 Σεπτεμβρίου 2018, δείχνει ότι το 62 % όσων απάντησαν πιστεύουν ότι η συμμετοχή των χωρών τους στην ΕΕ είναι κάτι καλό και ότι το 68 % θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, το υψηλότερο αποτέλεσμα από το 1983·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση ορίζουν μία σφαίρα στην οποία ανήκει κάθε ευρωπαίος πολίτης, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή πολιτισμικών διαφορών που συνδέονται με την εθνική του ταυτότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσεχείς εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βασικές θεσμικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στη διαδικασία οικοδόμησής της, δεδομένης της φύσης και της διάστασης των προκλήσεών της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω της συνεργασίας και της μεγαλύτερης και καλύτερης ενσωμάτωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, με πλήρη αξιοποίηση των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας και, στη συνέχεια, τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε θεσμικό επίπεδο και την εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας των αρμοδιοτήτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στο να γίνουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πιο δημοκρατικές και να ενισχυθεί η διαφάνεια της λήψης αποφάσεων και η λογοδοσία της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων αυτών των στόχων, είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να οργανωθούν διαβουλεύσεις και να ενθαρρυνθεί ο τακτικός διάλογος με τους πολίτες και τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 ΣΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση χρειάζεται ισχυρότερη κυβερνητική δομή, που θα συνοδεύεται από ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή γαλλογερμανική δήλωση του Meseberg περιέχει μια σειρά προβληματισμών και προτάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, λαμβανομένου υπόψη ότι η Ένωση πάσχει από έλλειμμα γνώσης το οποίο συνεπάγεται ότι τα επιτεύγματα της Ένωσης τείνουν να θεωρούνται δεδομένα για τις νεότερες γενιές·

1.  υπενθυμίζει ότι τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, τόνισαν τη σημασία του ενιαίου θεσμικού πλαισίου και της κοινοτικής μεθόδου και διατύπωσαν διάφορες προτάσεις και πρωτοβουλίες ιδιαίτερης σημασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης·

2.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις με μεγαλύτερη και καλύτερη πολιτική ολοκλήρωση, με πλήρη σεβασμό και προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των δημοκρατικών αρχών, και με συνεργασία· επισημαίνει ότι οι πολίτες επιθυμούν μια Ευρώπη που προστατεύει τα δικαιώματα, την ευημερία και το κοινωνικό μοντέλο τους με βάση την κοινή κυριαρχία, γεγονός που απαιτεί κατάλληλη πολιτική ολοκλήρωση· καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ακολουθήσουν αυτή την πορεία σε ένα ανανεωμένο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας·

3.  επισημαίνει ότι όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που απευθύνθηκαν στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης αναγνώρισαν ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις του μέλλοντος και να κάνουν καλύτερα ό,τι μπορούν να επιτύχουν μόνο μαζί·

4.  υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση θα πρέπει να παραμένει ανοιχτή για όλα τα κράτη μέλη και να συνεχίσει να λειτουργεί ως μέθοδος βαθύτερης ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και αλληλεγγύης, χωρίς ωστόσο να συγχέεται με την ιδέα μιας Ευρώπης «α λα καρτ»· εμμένει στην ανάγκη να αποφευχθεί κάθε αντίληψη για τη δημιουργία μελών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας εντός της Ένωσης στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση·

5.  υπενθυμίζει ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί τρόπο περιορισμού της πολιτικής ολοκλήρωσης·

6.  τονίζει ότι η κρίση δημιούργησε ανισορροπία μεταξύ των κυριότερων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασκεί τη δική του πολιτική πρωτοβουλία εις βάρος του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής και ενισχύει τη διακυβερνητική μέθοδο· θεωρεί, ωστόσο, ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη λειτουργία της Ένωσης· υπενθυμίζει τα πολυάριθμα ψηφίσματα που έχει εκδώσει το Κοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για πλήρη σεβασμό των ορίων των αρμοδιοτήτων του όπως κατοχυρώνονται, ειδικότερα, στο άρθρο 15 ΣΕΕ·

7.  επαναλαμβάνει ότι η ομοφωνία, την οποία απαιτούν οι Συνθήκες σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα, αποτελεί σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο σε σημαντικές στιγμές και αποφάσεις και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει, όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την αρχή της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και, για τη νομοθεσία, τη χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς που είναι δυνατό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες Συνθήκες, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των διαφόρων «ρητρών γέφυρας» ή, στην περίπτωση της ενισχυμένης συνεργασίας, με τη χρήση του άρθρου 333 ΣΛΕΕ·

8.  χαιρετίζει εν προκειμένω την ανακοίνωση του Προέδρου Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την πρόθεσή του να προτείνει τη χρήση ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο σε ορισμένους ειδικούς τομείς πολιτικής, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ δεν συγκαταλέγεται στα θέματα που απαριθμήθηκαν·

9.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη χρήση της ειδικής πλειοψηφίας στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) όσον αφορά τις θέσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνή φόρουμ, αποφάσεις για τη θέσπιση καθεστώτων κυρώσεων και αποφάσεων για την έναρξη ή την εκτέλεση μη στρατιωτικών αποστολών για την αντιμετώπιση κρίσεων στο εξωτερικό, δεδομένης της σημασίας που έχει η επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της, καθώς και της ανάγκης να εκφράζεται η Ένωση περισσότερο με μία φωνή·

10.  επαναλαμβάνει την πρότασή του να μετατραπεί το Συμβούλιο σε πραγματικό νομοθετικό σώμα σε ισότιμη βάση με το Κοινοβούλιο, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να βελτιωθεί η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεών του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου και την επιστολή των αντιπροσωπειών της COSAC, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ιδίως από το Συμβούλιο και τους ανεπίσημους φορείς, όπως η Ευρωομάδα, σε συμφωνία με παρόμοιες αιτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό·

11.  θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές για να καταστεί η Επιτροπή πιο ευέλικτη, μέσω της προσαρμογής της δομής και των μεθόδων εργασίας του Σώματος των Επιτρόπων, για παράδειγμα με τον διορισμό Αντιπροέδρων υπεύθυνων για μια δέσμη πολιτικών ή για τον διορισμό ανώτερων και νέων Επιτρόπων·

12.  υπενθυμίζει ότι, παρόλο που το Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημο δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για θέματα που, κατά την άποψή της, απαιτούν πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12), την υποχρέωσή της να εξετάζει άμεσα και λεπτομερώς τα αιτήματα για προτάσεις για νομοθετικές πράξεις της Ένωσης· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά με τον διοργανικό ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό, οι οποίες παρέχουν ένα πρόσθετο εργαλείο στο Κοινοβούλιο για την καθοδήγηση της νομοθετικής ατζέντας·

13.  επαναλαμβάνει την πρότασή του, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ενδεχόμενης μελλοντικής αναθεώρησης των Συνθηκών, θα μπορούσε να αποδοθεί το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και στο Κοινοβούλιο, ως άμεσο εκπρόσωπο των πολιτών της ΕΕ·

14.  επιμένει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εξουσία ελέγχου του Κοινοβουλίου και ιδίως το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο και ότι θα πρέπει να του χορηγηθούν συγκεκριμένες, πραγματικές και σαφώς οριοθετημένες εξουσίες·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο», της 10ης Ιουλίου 2018, που παρουσιάζει συστάσεις για έναν νέο τρόπο εργασίας όσον αφορά την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· θεωρεί ότι πολλές από αυτές τις συστάσεις έχουν ήδη επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, κυρίως όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων εντός της Ένωσης και την επιθυμητή μεταρρύθμιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System)· υπενθυμίζει ότι η ειδική ομάδα διαπίστωσε ότι υπάρχει ενωσιακή προστιθεμένη αξία σε όλους τους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν προσδιόρισε προβλεπόμενες στη Συνθήκη αρμοδιότητες ή τομείς πολιτικής που θα πρέπει να ανατεθούν εκ νέου οριστικά, εν όλω ή εν μέρει, στα κράτη μέλη·

16.  χαιρετίζει τις συστάσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων που ζητούν έναν πιο ενεργό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της δράσης των κυβερνήσεών τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει επίσης τον θεμελιώδη ρόλο των τοπικών αρχών και ιδίως των περιφερειακών κοινοβουλίων με νομοθετικές εξουσίες·

17.  εξαίρει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας σε διοργανικό επίπεδο, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να γίνονται σεβαστά τα προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, καθώς η συνεργασία αυτή, με τη διοργανική απόφαση για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, έχει αποκτήσει ένα νέο πλαίσιο, και τονίζει ότι η απλοποίηση είναι ένα διαρκές εγχείρημα που αποσκοπεί να καταστήσει πιο κατανοητές τις διεργασίες και διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και, σε τελική ανάλυση, καθιστώντας ευκολότερη η συμμετοχή των πολιτών στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

18.  χαιρετίζει την κοινή διακήρυξη για την έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπεγράφη από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στη διάρκεια της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη· επισημαίνει ότι τις αρμοδιότητες και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση του πυλώνα τα έχουν κυρίως οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών, ενώ το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο προσφέρει ένα πλαίσιο πρόοδος στην εφαρμογή του πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα στο πλαίσιο για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των κρατών μελών σε αυτό το πλαίσιο· υπενθυμίζει, επίσης, στο πλαίσιο αυτό ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει αποδειχθεί απαραίτητο μέσο για τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ και για την ενίσχυση της κοινωνικής νομιμότητά της·

19.  σημειώνει, ωστόσο, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα του κοινωνικού πυλώνα ο οποίος, ως έχει, δεν είναι σε θέση να μετατοπίσει την εστίαση της ΕΕ από τις πολιτικές για την οικονομική πολιτική, την πολιτική για την εσωτερική αγορά και τη δημοσιονομική πολιτική προς τους κοινωνικούς στόχους· επισημαίνει ότι με την οριζόντια κοινωνική ρήτρα που περιέχεται στο άρθρο 9 ΣΛΕΕ η Ένωση καλείται να εξετάσει προσεκτικά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στα κοινωνικά πρότυπα και στην απασχόληση και να προβαίνει σε δέουσες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους·

20.  τονίζει, ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ, δεδομένης της τρέχουσας υποβάθμισης του περιβάλλοντος, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει αποτελεσματική δράση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και την εξοικονόμηση ενέργειας στα επίπεδα που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού·

21.  καλεί ξανά τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ETS αριθ. 78)·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία του να συνεχιστεί η διαδικασία εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της ΟΝΕ ως συμβολή στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος και στην αύξηση της σύγκλισης των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και των πολιτικών στον τομέα την αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι, πλην της ρήτρας εξαίρεσης της Δανίας, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να υιοθετήσει το ευρώ· στηρίζει τα περαιτέρω βήματα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας·

23.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ισχυρή πολιτική δέσμευση, αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημοκρατική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και ιδίως κοινοβουλευτικό έλεγχο στα διάφορα στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια, προκειμένου να αποκτήσει η οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ ενισχυμένη κοινωνική, οικονομική και δημοκρατική νομιμοποίηση και να βελτιωθεί η παρακολούθηση των συστάσεων της Ένωσης·

24.  υπενθυμίζει την άποψη που εξέφρασε στο ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική θα πρέπει να μετατραπεί σε «κοινή αρμοδιότητα» μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·

25.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σύγκλιση των θέσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας σχετικά με την ιδέα μιας δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ· επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ·

26.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και συζητά για νέα εργαλεία δημοσιονομικού ελέγχου με σκοπό τη σταθεροποίηση·

27.  λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων· τονίζει τη σημασία του να μην εξασθενίσουν οι εξουσίες συναπόφασης και εποπτείας του Κοινοβουλίου στο ζήτημα της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι κατά την περίοδο 2011-2017 εφαρμόστηκε πλήρως μόνο το 9 % των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ/CSRs)· λαμβάνει υπό σημείωση τον μηχανισμό σύγκλισης που θα παρέχει κίνητρα και θα βοηθά τα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ με βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ·

28.  χαιρετίζει το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU και τονίζει ότι το ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει το επενδυτικό χάσμα μέσα στην ΕΕ· υποστηρίζει τις επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού, προκειμένου να προωθηθούν η μεγέθυνση, οι επενδύσεις και η απασχόληση, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις μικρές και μεσαίες εταιρείες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και έτσι να βελτιωθεί η ευημερία και να προαχθεί η δικαιότερη κατανομή εισοδημάτων και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση·

29.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας· επισημαίνει ότι η συγχώνευση των θέσεων του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις και του Προέδρου της Ευρωομάδας θα μπορούσε να βελτιώσει την κοινοβουλευτική λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

30.  εκτιμά πως ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να προάγει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία από άποψη κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου, να υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών της ΕΕ, να εξασφαλίζει χρήματα για νέες προκλήσεις, να συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και στη συνοχή μεταξύ και εντός των κρατών μελών, ώστε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ισότητα και έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική μεγέθυνση, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων και των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, να εξασφαλίζει τον σεβασμό και την προαγωγή των θεμελιωδών αξιών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της ΣΕΕ, και να αποκτήσει νέους ίδιους πόρους στη βάση των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους ιδίους πόρους εισάγει νέους πραγματικούς ίδιους πόρους, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εισάχθηκαν άλλες πιθανές πηγές εσόδων· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027, διότι δεν περιέχει οικονομική δέσμευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, αλλά και εκείνων που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον· εκφράζει τη λύπη του για τη θέση ορισμένων κρατών μελών που αρνούνται να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην ΕΕ, παρά την ομόφωνη αναγνώριση της ανάγκης αντιμετώπισης νέων προκλήσεων και ευθυνών, και, ως εκ τούτου, την ανάγκη περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων· επισημαίνει ότι οι δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση χρημάτων σε εθνικό επίπεδο μέσω της αποφυγής της αλληλεπικάλυψης και μέσω οικονομιών κλίμακας·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργίας του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· διαπιστώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ενισχυθεί και εξορθολογιστεί, τονίζει όμως ότι μια καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων θα βοηθούσε να βελτιωθεί ο βαθμός υιοθέτησης σε εθνικό επίπεδο, που θα οδηγούσε σε καλύτερη εφαρμογή των ΣΑΧ, κάτι που θα βελτίωνε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι αποτελεί πρωτίστως και κυρίως ευθύνη των κρατών μελών το να επιλέξουν επαρκείς και βιώσιμες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές·

33.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία πρακτική συνέχεια στην έκκλησή του για έναν κώδικα σύγκλισης - που θα εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης - προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών· υπενθυμίζει επίσης ότι, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει συστηματοποιηθεί, το Κοινοβούλιο ζήτησε να συναφθεί διοργανική συμφωνία που θα εξασφαλίζει στο Κοινοβούλιο ένας ουσιαστικότερος ρόλος στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρότασή του, η οποία παρουσιάζεται ειδικότερα στο ψήφισμά του για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με την οποία τα χρονοδιαγράμματα του προϋπολογισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συντονίζονται καλύτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με στόχο την καλύτερη συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

34.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσήλωσης στη διεργασία ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και την ανάγκη ανοίγματος και ίσης μεταχείρισης όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση· υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων και ένα δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, οφείλει να συνεχιστεί, όπως πρέπει να συνεχιστούν και τα μέτρα για την επίτευξη μιας μείωσης των κινδύνων·

35.  επιδοκιμάζει τις προτάσεις που η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ/ESFS), παρουσίασε για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· προτρέπει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, δεδομένου ότι οι πολιτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καταστάσεις όπου χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διευκολύνουν ενεργά τη νομιμοποίηση χρημάτων·

36.  καλεί την Επιτροπή, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και να βοηθήσει στην προστασία των καταναλωτών· υποστηρίζει ότι μια από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής πρέπει να είναι η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ·

37.  καλεί την Επιτροπή να δώσει την προτεραιότητα στους κανονισμούς αντί των οδηγιών ως νομοθετικό μέσο για τη νομοθεσία που αφορά την Τραπεζική Ένωση και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κατακερματισμού και μια κατάσταση όπου οι εποπτικές αρχές θα έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά εθνικά καθεστώτα·

38.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· τονίζει ότι, λόγω της συνεισφοράς τους στον ιδιωτικό επιμερισμό των κινδύνων, οι βαθιά και άρτια ενοποιημένες κεφαλαιαγορές είναι συμπληρωματικές προς την Τραπεζική Ένωση, αυξάνοντας την οικονομική σύγκλιση, βοηθώντας στην απορρόφηση μελλοντικών κλυδωνισμών και πιθανόν συμμετέχοντας σε έναν καλύτερο καταμερισμό της χρηματοδότησης, όπου απαιτείται· ζητεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για το ποιο είναι το καταλληλότερο πλαίσιο για να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η ταχέως εξελισσόμενη φύση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· τονίζει ότι η καλύτερη πρόσβαση σε πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προάγοντας τη στέρεη μεγέθυνσή τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους·

39.  επικροτεί το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και θεωρεί απαραίτητο να συνεχιστεί η διεξοδική αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΦΠΑ· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά της φοροαπάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο της Επιτροπής υπέρ της δίκαιης φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας·

40.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, να εντείνουν ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές προσπάθειές τους προκειμένου να εξηγούν το έργο τους και να βελτιώσουν την ενημέρωση που διατίθεται στους πολίτες της ΕΕ·

41.  τονίζει ότι η Ευρώπη αποτελεί, και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί, μια θετική δύναμη στον κόσμο προασπίζοντας τις αξίες της, την πολυμέρεια και το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους χρηματοδότες της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας·

42.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης για την Άμυνα (CARD) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ) καθώς αποτελούν σημαντικά βήματα προς μια κοινή αμυντική πολιτική, και σημειώνει τις προτάσεις ορισμένων κρατών μελών για ένα Συμβούλιο Ασφαλείας της ΕΕ και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρέμβασης· υπενθυμίζει την έκκλησή του για ίδρυση μόνιμου Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και υπογραμμίζει τη σημασία της δέουσας δημοκρατικής λογοδοσίας των αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα αυτό και την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτό το πλαίσιο·

43.  επικροτεί την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και ζητεί, εκ νέου, τη δημιουργία ευρωπαϊκού σώματος πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες Συνθήκες αποτελούν καλή βάση για τον σκοπό αυτό·

44.  υπενθυμίζει την εκκρεμούσα προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση των διατάξεων της Συνθήκης Ευρατόμ στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ·

45.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις προτεραιότητες και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την οργάνωση και τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης, και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων στόχων· υπογραμμίζει ότι οι προφανείς αντιφάσεις συμφερόντων που εκτίθενται από τα κράτη μέλη, καθώς και η δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι πολίτες, πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο πλήττεται άμεσα από τη χειραγώγηση του μεταναστευτικού ζητήματος από τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα·

46.  υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημασία της ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης με την Αφρική και λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Προώθηση των νόμιμων οδών προς την Ευρώπη: απαραίτητο στοιχείο για μια ισορροπημένη και συνολική μεταναστευτική πολιτική που θεσπίζει νόμιμους διαύλους μετανάστευσης» [COM(2018)0635

47.  τονίζει τη σημασία της στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) από έναν επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό· υπενθυμίζει την κεντρική σημασία της ΚΓΠ για την ιστορία της Ένωσης· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση δραστήριων αγροτικών περιοχών και ενός ασφαλούς επισιτιστικού εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η προσεχής μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ είναι μία από τις παλαιότερες πολιτικές και πρέπει να συνεχίσει να είναι μία από τις σημαντικότερες και πλέον ολοκληρωμένες πολιτικές, και ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του μέλλοντος της Ευρώπης, με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης έχουν σημαντικό δυναμικό ως προς την παροχή δημόσιων αγαθών· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον επισιτισμό του πλανήτη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για 46 εκατομμύρια ανθρώπους· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η ΚΓΠ στη διατήρηση της υγείας και της κατάστασης του εδάφους, των υδάτων και των λοιπών φυσικών πόρων· τονίζει τον καίριο ρόλο της γεωργίας στις προτεραιότητες της Ένωσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία μιας καλά χρηματοδοτούμενης και μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ για τη διαχείριση των πολυάριθμων προκλήσεων τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο τη γεωργία και τους γεωργούς, αλλά έχει επίσης ως στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των ευρύτερων αγροτικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται οι αγρότες·

48.  τονίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, δεδομένου ότι έχει άμεσες συνέπειες στις ζωές των πολιτών, και ότι πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να προσαρμοστεί στον νέο της ρόλο σε έναν κόσμο με πολλαπλούς ηγετικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστούν όσον αφορά τα εξής:

   α) ισχυροποίηση της κοινής εμπορικής πολιτικής μέσω της ενσωμάτωσής της στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής· ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια εμπορική πολιτική σε πολυμερές και διμερές επίπεδο·
   β) ανάληψη ηγετικού ρόλου στην υπεράσπιση ενός ανοικτού, δίκαιο και βιώσιμου παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και έχει ως γνώμονα την ανάπτυξη, εξασφάλιση της δυνατότητας των εταιρειών της ΕΕ να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με ίσους όρους, προβλέψιμους κανόνες, θεμιτό ανταγωνισμό και καθορισμένες υποχρεώσεις, σε ένα πλαίσιο που ευνοεί την εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την υιοθέτηση κοινής θέσης της Ένωσης στις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την προώθηση της εταιρικής ευθύνης και των δεσμευτικών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τις αλυσίδες εφοδιασμού και παραγωγής·
   γ) πλήρης και άμεση ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την εντολή του Συμβουλίου, συν τοις άλλοις και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκεί τις εξουσίες και τα προνόμιά του· απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ενίσχυση της δυνατότητας του Κοινοβουλίου να ασκεί έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών· αύξηση της διαφάνειας έναντι των πολιτών της ΕΕ μέσω της δημοσίευσης των διαπραγματευτικών οδηγιών (εντολές) για εμπορικές συμφωνίες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων· πλήρης τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης και της πρόσφατης νομολογίας της ΕΕ, βάσει των οποίων η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης·
   δ) συστηματική συμπερίληψη δεσμευτικών και εκτελεστών κεφαλαίων σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο, τα ΜΜΕ, το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και διατάξεων για την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες, και ανάληψη ηγετικού ρόλου στις πολυμερείς συζητήσεις όσον αφορά τα εν λόγω θέματα· προάσπιση του απορρήτου των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ·
   ε) βελτίωση της συνοχής ανάμεσα στην κοινή εμπορική πολιτική και στην ΚΕΠΠΑ, την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική για το κλίμα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αξίες και οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 ΣΕΕ και στα άρθρα 21, 207 και 208 ΣΛΕΕ, με πλήρη σεβασμό στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

49.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί το διεθνές εμπόριο προασπίζοντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα· προειδοποιεί για τον κίνδυνο των εμπορικών πολέμων οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μόνο χαμένους και αύξηση των πολιτικών εντάσεων και των εντάσεων στον τομέα της ασφάλειας·

50.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 ΣΕΕ, «λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Επιτροπής»· υπογραμμίζει ότι είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τη διαδικασία «Spitzenkandidaten» (κορυφαίος υποψήφιος) για την εκλογή του επόμενου προέδρου της Επιτροπής σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Επιτροπής και ορισμένων κρατών μελών ως προς το θέμα αυτό· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής, οι κατάλληλες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι, μετά τις εκλογές, θα καθορίσει τον υποψήφιο που μπορεί να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν και θα διαβιβάσει το αποτέλεσμα των εσωτερικών του διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υπενθυμίζει ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει οριστεί ως «Spitzenkandidat» από ένα από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εκστρατεία για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές· κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική έχει αποδειχθεί επιτυχής, ενισχύοντας την κοινωνιακή νομιμότητα των ευρωπαϊκών εκλογών και του υπερεθνικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως υπερασπιστή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· προειδοποιεί ακόμη μία φορά ότι το Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να απορρίψει κατά τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου της Επιτροπής οιονδήποτε υποψήφιο δεν έχει ορισθεί ως «Spitzenkandidat» κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

51.  εκφράζει τη λύπη του για τους συχνούς και εκτεταμένους πειρασμούς να αποδίδονται μη δημοφιλείς αποφάσεις στις Βρυξέλλες και να απαλλάσσονται οι εθνικές αρχές από τις ευθύνες και τις πολιτικές τους, δεδομένου ότι αυτή η άδικη και καιροσκοπική στάση βλάπτει την Ευρώπη, προωθεί τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα και τον αντιευρωπαϊκό εθνικισμό και απαξιώνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· θεωρεί επιπλέον ότι η εσφαλμένη απόδοση ευθυνών είναι αντίθετη με την επιτακτική ανάγκη λογοδοσίας για την κυβερνητική δράση· τονίζει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση των πολιτικών της Ένωσης και την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ένωσης, κρατών μελών και πολιτών, και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις ενέργειες των κρατών μελών που δεν προβαίνουν σε αυτήν οικειοθελώς·

52.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο τεκμηριωμένη εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ, έχοντας παράλληλα υπόψη το κόστος της μη νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (το αποκαλούμενο «κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης»)·

53.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο διοικητικό δίκαιο της Ένωσης, όπως υποδεικνύει το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2016, με το οποίο ζητείται η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίζεται από ανοικτότητα, αποδοτικότητα και ανεξαρτησία(13)·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου ως υπερεθνικού δημοκρατικού χώρου· τονίζει ότι οι μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζονται και να συζητούνται όχι μόνο από εθνική αλλά και από ευρωπαϊκή σκοπιά και με πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζονται στα άρθρα 10 και 11 ΣΕΕ· επισημαίνει ότι, για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή δημοκρατία χρειάζεται να ενισχύσει τη διεθνική διάσταση των στόχων και των προκλήσεών της, προωθώντας παράλληλα μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που βασίζεται στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μια πιο ευρωπαϊκή θεσμική εκπαίδευση και ένα πιο συμμετοχικό κοινωνιακό πλαίσιο με δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και μια περισσότερο ευρωπαϊκή και λιγότερο εθνοκεντρική εκστρατεία για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

55.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της Ένωσης που υιοθετήθηκε στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ενότητα που επέδειξαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις έχει καταδείξει την τεράστια πολυπλοκότητα τέτοιων αποφάσεων·

56.  υπογραμμίζει ακόμα μία φορά ότι ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν τη συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες διαπνέονται τα εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών Συνθηκών, τα οποία όλα τα κράτη μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και δεσμευτεί να σέβονται· υπογραμμίζει επίσης ότι η διατήρηση των αξιών αυτών έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που απαιτείται μεταξύ των κρατών μελών· καλεί ακόμη μία φορά την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα πρόταση για την εφαρμογή του ψηφίσματός του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, στο οποίο διατυπώνονται συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

57.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P έως C-10/15 P(14)), τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεσμεύονται να σέβονται και να προασπίζονται τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ακόμη και όταν ενεργούν εκτός του νομικού πλαισίου της ΕΕ·

58.  επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης προκειμένου ο προϋπολογισμός να επαρκεί για να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ προβλεψιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν είναι πιο σύνθετες από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης και να διασφαλιστεί η λογοδοσία· είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί η προ-αιρεσιμότητα των πολιτικών, στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργικότητα των προγραμμάτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρηστή δημοσιονομική διαχείριση κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ένωσης·

59.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη χρήση της χρηματοδότησης και στους δημοκρατικούς μηχανισμούς ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί απαραίτητο μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας προς τους πολίτες της Ένωσης και υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται συχνά λόγω της έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά όργανα· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις·

60.  εφιστά την προσοχή στο φαινόμενο της διαφθοράς, που έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες επενδύσεις· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ από την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

61.  επαναλαμβάνει ότι λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης, η ΕΕ πρέπει να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη οδό για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας· Επισημαίνει ότι τυχόν μεταγενέστερη αναθεώρηση των Συνθηκών θα πρέπει να βασιστεί στη σύγκληση μιας Συνέλευσης – η οποία θα διασφαλίζει τη συμμετοχικότητα μέσω της σύνθεσης των εκπροσώπων της και θα παρέχει μια πλατφόρμα προβληματισμού και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες – με σκοπό να πραγματοποιηθεί συζήτηση και να αντληθούν συμπεράσματα από τις διάφορες συνεισφορές των θεσμικών οργάνων και άλλων φορέων της Ένωσης στη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, τα εθνικά κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών και στις διαβουλεύσεις με τους πολίτες·

62.  τονίζει ότι η διαδικασία προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει με βάση τις διάφορες θέσεις του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις θέσεις αυτές, έχουν προβλεφθεί μόνο οριακές μεταρρυθμίσεις· τονίζει ότι, αφού το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή αναλάβουν καθήκοντα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το έργο που επιτελέστηκε κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και να αρχίσουν να εργάζονται επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν·

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(2) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
(3) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
(4) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
(5) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.
(6) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 125.
(7) ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 11.
(8) ΕΕ C 306 της 15.9.2017, σ. 1.
(9) ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 40.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0056.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0186.
(12) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(13) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 126.
(14) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, Ledra Advertising Ltd και λοιποί κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ECLI:EU:C:2016:701.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου