Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/3002(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0080/2019

Pateikti tekstai :

B8-0080/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0099

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 42k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: geografiniai skirstymo lygmenys
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 dėl geografinio skirstymo lygmenų, I priedas, projektas (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)08872),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto 2019 m. sausio 28 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos(1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė ketinanti išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. kadangi Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti terminą;

B.  kadangi Reglamentu (EB) Nr. 184/2005 nustatyta bendra sisteminio mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų sričių Bendrijos statistikos rengimo sistema;

C.  kadangi Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos reikštų, kad Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi, todėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistika turėtų atspindėti Jungtinę Karalystę, o ne valstybę narę;

D.  kadangi vieninteliai pakeitimai, kuriuos numato deleguotasis reglamentas C(2018) 08872, pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 turi Jungtinę Karalystę priskirti trečiosioms šalims;

E.  kadangi greitai paskelbus deleguotąjį reglamentą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas ir tinkamas įgyvendinimo laikotarpis iki 2019 m. kovo 30 d.;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui C(2018)08872.

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 35, 2005 2 8, p. 23.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika