Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/3002(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0080/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0080/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0099

Pieņemtie teksti
PDF 121kWORD 48k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2018)08872),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2019. gada 28. janvāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājai,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem(1) un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu un 10. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības; tā kā no izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai — gadījumā, ja tāds netiks noslēgts, — divus gadus pēc minētā paziņojuma, t. i., no 2019. gada 30. marta, Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami, ja vien Eiropadome, vienojusies ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems pagarināt šo termiņu;

B.  tā kā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005 tika izveidota kopēja sistēma sistemātiskai Kopienas statistikas apkopošanai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem;

C.  tā kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības nozīmētu, ka Apvienotā Karaliste kļūst par trešo valsti un līdz ar to Kopienas statistikai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem Apvienotā Karaliste būtu jāatspoguļo kā trešā valsts, nevis dalībvalsts;

D.  tā kā vienīgās izmaiņas, ko paredz deleģētā regula C(2018)08872, ir Apvienotās Karalistes klasificēšana par trešo valsti Regulas (EK) Nr. 184/2005 piemērošanas vajadzībām;

E.  tā kā ātra deleģētās regulas publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī dotu lielāku tiesisko drošību un pienācīgu laiku īstenošanai pirms 2019. gada 30. marta,

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu C(2018)08872;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika