Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/3002(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0080/2019

Texte depuse :

B8-0080/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0099

Texte adoptate
PDF 112kWORD 49k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: nivelurile de defalcare geografică
P8_TA(2019)0099B8-0080/2019

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelurile de defalcare geografică (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2018)08872),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru comerț internațional trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 28 ianuarie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare referitoare la balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe(1), în special articolul 2 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (6),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru comerț internațional,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 29 martie 2017, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană; întrucât tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa acestuia, la doi ani de la data notificării, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, de comun acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă;

B.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 184/2005 stabilește un cadru comun pentru elaborarea sistematică a statisticilor comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe;

C.  întrucât retragerea Regatului Unit din Uniune ar avea drept consecință faptul că Regatul Unit ar deveni o țară terță și, prin urmare, statisticile comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe ar trebui să reflecte Regatul Unit ca țară terță, mai degrabă decât un stat membru;

D.  întrucât singurele modificări pe care Regulamentul delegat C(2018)08872 le prevede sunt de a clasifica Regatul Unit ca țară terță în scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 184/2005;

E.  întrucât publicarea rapidă a Regulamentului delegat în Jurnalul Oficial al UE ar permite o mai mare securitate juridică și o perioadă de timp adecvată pentru punerea în aplicare înainte de 30 martie 2019;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat (C(2018)08872);

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 35, 8.2.2005, p. 23.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate