Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 15. jaanuar 2019 - Strasbourg
 Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ***I
 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine ***
 ELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll ***
 ELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping
 Isejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris
 Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol ***I
 ELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine ***I
 Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I
 EIP põhikirja muutmine *
 Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis
 ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 Hinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks
 Usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused
 Sooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis
Tekstid (402 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika