Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi ***I
 Euroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen ***
 EU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
 EU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus
 Autonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä
 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I
 Tiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen ***I
 Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I
 Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen *
 Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa
 Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
 Arvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa
 Uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto
 Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka
Tekstit (424 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö