Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d. - Strasbūras
 Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas ***I
 ES ir Albanijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas ***
 ES ir Kirgizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)***
 Išsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos
 Autonominis vairavimas Europos transporte
 Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais ***I
 Laikinas tam tikruose ES ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytų lengvatų panaikinimas ***I
 Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I
 Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas *
 Lyčių aspekto integravimas Europos Parlamente
 Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas
 ES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai
 Lyčių lygybė ir mokesčių politika ES
Tekstai (415 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika