Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 15. januára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc ***I
 Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskom v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánsku ***
 Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskom
 Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave
 Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I
 Dočasné zrušenie colných preferencií v určitých dohodách uzavretých medzi EÚ a určitými tretími krajinami ***I
 Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I
 Zmena štatútu Európskej investičnej banky *
 Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente
 Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora
 Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ
 Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ
Texty
Finálna verzia (425 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia