Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 15. januar 2019 - Strasbourg
 Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ***I
 Sklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji***
 Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške) ***
 Celovit sporazum med EU in Kirgizistanom
 Avtonomna vožnja v evropskem prometu
 Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I
 Začasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami ***I
 Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I
 Sprememba statuta Evropske investicijske banke *
 Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu
 Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja
 Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU
 Enakost spolov in davčne politike v EU
Besedila (392 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov