Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 15 januari 2019 - Strasbourg
 Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I
 Ingående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien ***
 Protokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning) ***
 Övergripande avtal EU-Kirgizistan
 Självkörande bilar inom transportsektorn i Europa
 Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I
 Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I
 Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I
 Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga *
 Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
 Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
 Bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
 EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
 Jämställdhet och skattepolitik i EU
Texter (426 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy