Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург
 Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година
 Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция)
 Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ***
 Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо***
 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I
 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
 Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
 Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
 Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци *
 Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка
 Създаване на програмата InvestEU ***I
 Временен документ за пътуване на ЕС *
 Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. *
 Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г.
 Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.
 Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу
 Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.
Текстове (2053 kb)
Правна информация - Политика за поверителност