Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 16. ledna 2019 - Štrasburk
 Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2016
 Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě (usnesení)
 Dohoda mezi EU a Marokem o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě ***
 Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s řízením pro řešení sporů v rámci WTO DS492 – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa ***
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I
 Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I
 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
 Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie ***I
 Postup Unie pro povolování pesticidů
 Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem *
 Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou
 Zavedení Programu InvestEU ***I
 Náhradní cestovní doklad EU *
 Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 *
 Výroční zpráva ECB za rok 2017
 Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018
 Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
 Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017
Texty (1315 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí