Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg
 Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016
 Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning)
 Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen ***
 Aftale mellem EU og Kina i forbindelse med WTO-tvistbilæggelsesprocedure DS492 - Foranstaltninger der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter ***
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I
 Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) ***I
 Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) ***I
 Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ***I
 Unionens godkendelsesprocedure for pesticider
 Oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald *
 Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika
 Oprettelse af InvestEU-programmet ***I
 EU-nødpas *
 Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025 *
 ECB's årsberetning for 2017
 Bankunionen – Årsberetning 2018
 Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru
 Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017
Tekster (1261 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik