Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 16. jaanuar 2019 - Strasbourg
 Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemine
 ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 (resolutsioon)
 ELi ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4 ***
 ELi ja Hiina vaheline leping, mis puudutab WTO vaidluste lahendamise menetlust DS492 („Meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi“) ***
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) ***I
 Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ***I
 Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted ***I
 ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
 Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlus
 Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine *
 Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta
 InvestEU programmi loomine ***I
 ELi tagasipöördumistunnistus *
 Euratomi teadus- ja koolitusprogramm 2021–2025 *
 EKP 2017. aasta aruanne
 Pangandusliit – 2018. aasta aruanne
 ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine
 Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal
Tekstid (1225 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika