Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg
 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2016 tilien päättäminen
 EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta (päätöslauselma)
 EU:n ja Marokon sopimus Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta ***
 EU:n ja Kiinan sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä, asia DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet ***
 Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I
 Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ***I
 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset ***I
 Unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakaminen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ***I
 Torjunta-aineiden lupamenettely unionissa
 Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen *
 Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano
 InvestEU-ohjelman perustaminen ***I
 EU:n tilapäinen matkustusasiakirja *
 Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosiksi 2021–2025 *
 Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017
 Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018
 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
 Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017
Tekstit (1284 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö