Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris - Strasbūra
 Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšana
 ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam (rezolūcija)
 ES un Marokas nolīgums par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ***
 ES un Ķīnas nolīgums saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas ***
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I
 Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I
 Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I
 Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījums pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ***I
 Savienības pesticīdu atļaušanas procedūra
 Īpašas finansējuma programmas izveide kodoliekārtu izņemšanai no ekspluatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai *
 Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru
 Programmas InvestEU izveide ***I
 ES pagaidu ceļošanas dokuments *
 Euratom pētniecības un mācību programma 2021.–2025. gadam *
 Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats
 Banku savienība: 2018. gada ziņojums
 ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana
 Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā
Teksti (1287 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika