Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 16 stycznia 2019 r. - Strasburg
 Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2016
 Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego (rezolucja)
 Porozumienie między UE a Marokiem dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ***
 Porozumienie między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku z postępowaniem dotyczącym rozstrzygnięcia sporu na forum WTO w sprawie DS492 „Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego” ***
 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I
 Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I
 Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I
 Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
 Unijna procedura wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu
 Ustanowienie specjalnego programu finansowego likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi *
 Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową
 Ustanowienie Programu InvestEU ***I
 Tymczasowy unijny dokument podróży *
 Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021-2025 *
 Roczny raport EBC za rok 2017
 Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018
 Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
 Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2017 r.
Teksty (1381 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności