Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg
 Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016
 Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție)
 Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean ***
 Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre” ***
 Fondul European de ajustare la globalizare (FEG) ***I
 Fondul social european Plus (FSE+) ***I
 Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) ***I
 Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I
 Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune
 Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive *
 Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală
 Instituirea Programului InvestEU ***I
 Documentul de călătorie provizoriu al UE *
 Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom *
 Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017
 Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018
 Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru
 Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017
Texte (1367 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate