Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg
 Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016
 Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode (uznesenie)
 Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode***
 Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa ***
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I
 Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I
 Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)***I
 Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie***I
 Postup Únie pre povoľovanie pesticídov
 Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom *
 Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou
 Zriadenie Programu InvestEU ***I
 Náhradný cestovný doklad EÚ *
 Euratom výskumný a vzdelávací program 2021 – 2025 *
 Výročná správa ECB za rok 2017
 Banková únia – výročná správa za rok 2018
 Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
 Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
Texty (1304 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia