Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 16. januar 2019 - Strasbourg
 Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016
 Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu (resolucija)
 Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu ***
 Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa ***
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ***I
 Evropski socialni sklad plus (ESS+) ***I
 Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I
 Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I
 Postopek Unije za registracijo pesticidov
 Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki *
 Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko
 Vzpostavitev programa InvestEU ***I
 Potna listina EU za vrnitev *
 Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025 *
 Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017
 Bančna unija – letno poročilo za leto 2018
 Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem
 Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017
Besedila (1183 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov