Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург
 Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
 Судан
 Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва *
 Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2017 г.
 Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни
 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
 Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
 Създаване на програма „Права и ценности“ ***I
 Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество *
 Борба със забавяне на плащането по търговски сделки
 Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
 Диференцирана интеграция
 Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС
Текстове (989 kb)
Правна информация - Политика за поверителност