Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 17 januari 2019 - Straatsburg
 Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
 Sudan
 Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen *
 Jaarverslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank voor 2017
 Grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen
 Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***I
 Vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I
 Vaststelling van het programma Rechten en waarden 2021-2027***I
 Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking *
 Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
 Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
 Gedifferentieerde integratie
 Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU
Teksten (641 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid