Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
 Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Huseynova
 Sudan
 Program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie *
 Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.
 Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen
 Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ***I
 Ustanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I
 Ustanowienie programu „Prawa i Wartości” ***I
 Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej *
 Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
 Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 Zróżnicowana integracja
 Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE
Teksty (655 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności