Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
 Изменения на Правилника за дейността на Парламента
 Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза ***I
 Някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I
 Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *
 Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания *
 Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
 Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I
 Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (БНД) ***I
 Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3
 Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Положението във Венесуела
 Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Текстове
Окончателна версия (711 kb)
Правна информация - Политика за поверителност